Keskkond ja vastutus

Läänemeri, selle saared ja rannad on meie kodu. Meie eesmärk on looduskeskkonda oma tegevusega võimalikult vähe koormata. Püüdleme selle poole, et Eckerö's oleks keskkonnatöö igapäevase töö loomulik osa. Igal meie organisatsioonil on kohustus püstitatud keskkonnaalaseid eesmärke aktiivselt järgida ja arendada.
Kogu Eckerö Grupp, kaasa arvatud Eckerö Line, on sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 keskkonnastandardile. Järgime oma tegevuses kehtivaid keskkonnaalaseid eeskirju ning Lloyd Quality Assurance'i väljastatud vastavustõend tagab pideva arendustöö keskkonnakoormuse vähendamiseks.
Eckerö Line töötab pidevalt välja uusi menetlusi ja toimimisviise laevadelt pärit heitmete ja jäätmete käsitlemiseks.

Arendame keskkonnasõbralikke toimimisviise

  • Laevakütuse kulutuse vähendamiseks on tehtud mitmeid tehnilisi arengu hankeid.
  • Finlandiale on paigaldatud uued, Gadlab Oy poolt välja töötatud pea- ja abimootorite soojusenergiat salvestavad heitgaasikatlad.
  • Optimeeritakse laeva sõidukiirust.
  • Jäätmed lähevad taaskasutusse.
  • Toiduainete kasutust jälgitakse ja äraviskamist vähendatakse pidevalt.
Sisseostmine
Õhuheitmed
Jäätmekäsitlus
Puhtam vesi
Kemikaalid
Energia säästmine