Eckerö Line'i privaatsuspoliitika

LÜHITEAVE

Üldine

Meile Eckerö Line’i ettevõttes on sinu eraelu puutumatus väga oluline. Me soovime, et sa tunneksid ennast turvaliselt, kui me sinu isikuandmeid töötleme. Isikuandmete eest vastutavatena hoolitseme selle eest, et sinu andmeid kaitstakse alati vastavalt kohaldatavale seadusele.

Kohaldamisala

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib igasugusele isikuandmete kasutamisele Eckerö Line‘i poolt, mis on vajalik sinu kui meie erakliendi teenindamiseks.

Isikuandmed, mida kogutakse

Saame sinult andmeid peamiselt seoses lepingute sõlmimise ja teenuste kasutamisega. Andmeteks võivad olla näiteks kontaktandmed, sünnikuupäev, demograafilised andmed, tellimuse ja maksmisega seotud andmed ning teave selle kohta, kuidas sa meie teenuseid kasutad. Kasutame oma veebiteenuste parandamiseks küpsiseid, mis võivad ka sisaldada isikuandmeid. Võid meie küpsiste kasutamisest rohkem lugeda küpsiste kasutamise eeskirjast.

Andmete kasutamine ja jagamine

Meie Eckerö Line‘is kasutame sinu isikuandmeid selleks, et saaksime sulle parimal võimalikul viisil tooteid ja teenuseid pakkuda. Sinu isikuandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel: - haldamiseks ja lepingute sõlmimiseks; - turunduseks, sealhulgas klientidele orienteeritud otsereklaami saatmiseks, mis reklaamib meie ja meie koostööpartnerite teenuseid; - metoodikate ja äritegevuste arendamiseks; - ettevõtte omandamise, ümberkorraldamise jms seotud andmete haldamiseks; - meie seaduslike huvide kaitsmiseks vaidluse korral. Me ei kasuta sinu isikuandmeid muul viisil kui ainult nimetatud eesmärgil ja säilitame su andmeid ainult nii kaua kui vaja. Teatud juhtudel peame edastama sinu isikuandmed teistele kontserni kuuluvatele ettevõtetele, IT-teenuste pakkujatele või ettevõtetele, kellega koostööd teeme, et saaksime teile oma tooteid ja teenuseid pakkuda. Me ei müü sinu isikuandmeid kellelegi.

Sinu õigused

Sul on õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me kasutame ning mille jaoks me neid kasutame, ja kontrollida enda kohta kogutud andmeid. Sul on selle tõttu teatud juhtudel õigus meilt küsida, millised andmed meil sinu kohta on, ning paluda meil enda andmeid parandada, kustutada, blokeerida või ümber tõsta. Sul on õigus ka keelata enda andmete kasutamist teatud viisidel ning võtta tagasi oma nõusolek andmeid selliselt kasutada. Kui sulle tundub, et oleme sinu andmeid lubamatul viisil kasutanud, on sul alati õigus võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga. Kui soovid oma õiguste kohta rohkem teavet, võid lugeda meie täispikka privaatsuspoliitikat.

Kontaktandmed

Kui sul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika või selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame, või kui soovid oma õiguseid kasutada, võid meiega järgmistel viisidel ühendust võtta.

Aadress: PL 307, 00181 Helsinki, Soome Külastusaadress: Tyynemerenkatu 8, 00220 Helsinki, Soome

E-post: [email protected] Telefon: +358 9 2288 544

Veebileht: www.eckeroline.fi/kontaktuppgifter

1. ÜLEVAADE

Me hoolime sinu eraelu puutumatusest ja turvalisusest. Me soovime selle privaatsuspoliitikaga näidata, kuidas me tagame selle, et sinu isikuandmeid hallatakse õigel viisil.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib meie eraklientidele.

Täielik privaatsuspoliitika

1.1 Eckerö Line AB Oy, reg-kood 0967682-4 („Eckerö Line“) austab ja kaitseb sinu eraelu puutumatust. Me soovime, et sa tunneksid end turvaliselt, kui me sinu isikuandmeid töötleme. Käesoleva privaatsuspoliitikaga („privaatsuspoliitika“) soovime me näidata, kuidas tagame, et sinu isikuandmeid hallatakse vastavalt kohaldatavale seadusele.

1.2 Selleks et saaksime sulle pakkuda meie tooteid ja teenuseid, on meil vaja kasutada sinu isikuandmeid. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib meie eraklientidele.

2. ISIKUANDMETE EEST VASTUTAV

Sinu isikuandmete kasutamise eest vastutab Eckerö Line.

Täielik privaatsuspoliitika

2.1 Eckerö Line vastutab sinu isikuandmete kasutamise eest ning selle eest, et andmete kasutamine oleks kooskõlas kohaldatava seadusega. Meie kontaktandmed on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika lõpus.

3. KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID KASUTAME

Me kasutame Eckerö Line‘is sinu isikuandmeid lepingute haldamiseks ja täitmiseks, turunduseks, sealhulgas ka kliendile orienteeritud otsereklaami saatmiseks ning metoodikate ja äritegevuse arendamiseks.

Täielik privaatsuspoliitika

3.1 Meie Eckerö Line‘is kasutame sinu isikuandmeid selleks, et saaksime sulle parimal võimalikul viisil tooteid ja teenuseid pakkuda. Me kasutame sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • haldamiseks ja lepingute sõlmimiseks;
  • turunduseks, sealhulgas klientidele orienteeritud otsereklaami saatmiseks, mis reklaamib meie ja meie koostööpartnerite teenuseid;
  • metoodikate ja äritegevuste arendamiseks;
  • ettevõtte omandamise, ümberkorraldamise jms seotud andmete haldamiseks;
  • meie seaduslike huvide kaitsmiseks vaidluse korral.

    Järgnevates tabelites leiad rohkem teavet selle kohta, milleks me sinu isikuandmeid kasutame, milliseid isikuandmeid me säilitame, et oma eesmärke täita, ning kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame.

Me kasutame sinu isikuandmeid selleks, et saaksid kasutada meie teenuseid, et me saaksime sulle pakkuda teenust, et me saaksime sinult nõuda tasu ning võimaldada sul meie veebiteenuste kasutamiseks sisse logida.

Täielik privaatsupoliitika

Eesmärk:
Haldamine ja lepingute sõlmimine
Isikuandmed:
Kontaktandmed nagu nimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress.
Tellimuste ja maksetega seotud andmed nagu tellimuste ajalugu ja maksetega seotud teave.
Sisselogimisandmed nagu e-posti aadress ja salasõna.
Delikaatsed isikuandmed nagu terviseandmed.
Mida me teeme: Me kasutame sinu andmeid selleks, et pakkuda, hallata ja kohandada oma teenuseid ja tooteid ning võimaldada sul meie veebiteenuseid kasutada ning pakkuda sulle kui kasutajale klienditeenindust. Õiguslik alus: Õiguslik alus. Lepingute täitmine. Delikaatseid isikuandmeid kasutatakse ainult sinu nõusolekul. Andmete säilitamise aeg: Andmeid hoitakse viimasest tegevusest kuni 12 kuud.
Sinu õigused: Sul on õigus huvide tasakaalustamisele tuginedes vaidlustada enda isikuandmete sellist kasutamist. Vaata peatükki 9, kui soovid tutvuda oma õigustega.

Me turustame meie ning meie koostööpartnerite teenuseid ning loome sinu jaoks individuaalseid reklaame.

Täielik privaatsuspoliitika

Eesmärk:
Turundus, sealhulgas klientidele orienteeritud otsereklaami saatmine, mis reklaamib meie ja meie koostööpartnerite teenuseid.
Isikuandmed:
Kontaktandmed nagu nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
Interneti kasutamise harjumused ja ajalugu nagu info veebilehekülgede külastuse kohta ning külastuse pikkuse kohta.
Tellimuste ja maksetega seotud andmed nagu tellimuste ajalugu ja maksetega seotud teave.
Demograafilised andmed nagu vanus, sugu ja sihtnumber.
Mida me teeme: Me kasutame sinu isikuandmeid turustamise ja turgude segmenteerimise jaoks. Turgude segmenteerimise all peame silmas, et liigitame oma kliente demograafiliste valikukriteeriumide järgi nagu vanus, sugu ja sihtnumber, et saata sulle otsereklaami ja teavet, mis ei ole kliendile orienteeritud, nagu näiteks pakkumisi, teavet teenuste kohta ning uudiseid ja võistlusi. Õiguslik alus: Huvide tasakaalustamine, kuna me hindame, et meie huvi sulle üldist ja segmenteeritud reklaami saata kaalub üles sinu huvi enda isikuandmeid kaitsta (posti, telefoni ja sotsiaalmeedia kaudu reklaami edastamisel ning e-kirjade, SMSi, MMSi ja muude sidekanalite kaudu reklaami edastamisel, kui turustamisõiguses esitatud nõuded on täidetud). Andmete säilitamise aeg: Kui sa oled meie klient: andmeid säilitatakse ja kasutatakse kogu lepingusuhte vältel ning kuni 12 kuud pärast lepingu lõppemist. Seda eeldusel, et sa ei ole keelanud endale otseturustust sel perioodil. Kui sa ei ole veel meie klient: meil on õigus su andmeid säilitada eesmärgiga sulle 3 kuu jooksul pärast sinu kontaktandmete saamist reklaami saata. Seda eeldusel, et sa ei ole keelanud endale otseturustust. 

Sinu isikuandmeid kasutatakse turustamise jaoks ning see hõlmab ka meie koostööpartnerite teenuste ja toodete reklaamimist, mis toimub e-kirjade, SMSi ja MMSi ning muude sidekanalite kaudu.

Kui sa soovid, et sulle saadetakse kliendile orienteeritud teavet pakkumiste ja uudiste ning võistluste kujul, mis on sulle suunatud, nagu näiteks soodsad teenused, peame saama sinult selle jaoks nõusoleku. Seejärel analüüsime me, millistel kuudel aastas ning kui sageli sa meie erinevaid teenuseid kasutad. Me analüüsime ka sinu harjumusi meie veebilehe kasutamisel ja sinu ostude ja tehingute ajalugu ning lisaks ka sinu nime, vanust, sugu ja sihtnumbrit, et saaksime sulle asjakohaseid pakkumisi edastada.

Õiguslik alus: Nõusolek.
Sinu õigused: Sul on alati õigus nõuda, et me ei kasutaks sinu isikuandmeid otseturustuse jaoks. Sul on mis tahes ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, kui meil on vaja sinu nõusolekut sinu isikuandmete kasutamiseks. Kui sa võtad oma nõusoleku tagasi, ei saadeta sulle enam teavet ja eraldi sulle koostatud pakkumisi. Vaata peatükki 9, kui soovid rohkem teavet oma õiguste kohta.

Me analüüsime statistikat ja hinnanguid, et arendada ja parandada oma teenuseid ja tooteid.

Täielik privaatsuspoliitika

Eesmärk:
Metoodikate ja äritegevuste arendamine.
Isikuandmed:
Kontaktandmed nagu nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
Ostude ajalugu nagu teave selle kohta, kuidas sa meie teenuseid kasutad (näiteks millistel kuudel sa meie teenuseid kasutad).
Tellimuste ja maksetega seotud andmed nagu tellimuste ajalugu ja maksetega seotud teave.
Demograafilised andmed nagu vanus, sugu ja sihtnumber.
Interneti kasutamise harjumused ja ajalugu meie veebilehekülje (ja teiste veebilehekülgede) külastuste kohta ning külastuste pikkuse kohta.
Mida me teeme: Me kasutame sinu isikuandmeid turuanalüüsi ja kliendiuuringute läbiviimiseks ning see hõlmab statistikat, turgude segmenteerimisel ja kliendirahulolu uuringutest saadud andmeid. Analüüsi tulemust kasutame selleks, et oma teenuseid parandada, asendada või arendada välja uusi teenuseid, protsesse, töömeetodeid, et vastata klientide ootustele ja nõudmistele. Me võime isikuandmeid kasutada näiteks selleks, et parandada oma klienditeenindust, pakkuda uusi pakette või kohandada oma veebilehekülge sinu ja teiste klientide soovide järgi. Me tahame siiski selgelt anda mõista, et proovime igal võimalusel sinu isikuandmeid anonüümsena hoida või proovime kasutada pseudonüüme. Õiguslik alus: Huvide tasakaalustamine, kuna me hindame, et meie huvi analüüsida toodete ja teenuste kasutamist, et parandada, asendada või arendada välja uusi teenuseid, kaalub üles sinu huvi enda isikuandmeid kaitsta. Andmete säilitamise aeg: Me säilitame ja kasutame sinu isikuandmeid sellel eesmärgil lepingulise suhte ajal ning kuni 12 kuud pärast lepingu lõppemist.
Sinu õigused: Sul on õigus nõuda, et me sinu isikuandmeid huvide tasakaalustamisele tuginedes ei kasutaks. Kui sa vaidlustad sellist andmete kasutamist, kasutame sinu isikuandmeid edasi ainult juhul, kui selleks on olulised põhjused, mis kaaluvad üles sinu huvid. Rohkem teavet oma õiguste kohta leiad peatükis 9.

Me kasutame sinu isikuandmeid ettevõtte omandamise või ümberkorraldamise puhul.

Täielik privaatsuspoliitika

Eesmärk:
Ettevõtte omandamise, ümberkorraldamise jms seotud andmete haldamine
Isikuandmed:
Kontaktandmed nagu nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
Tellimuste ja maksetega seotud andmed nagu ostude ja tehingute ajalugu.
Mida me teeme: Kui meie ettevõttes toimub ümberkorraldusi, näiteks ettevõte jaotatakse mitmeks osaks või kui kolmas pool soovib meie ettevõtet või kliendi andmebaasi omandada, edastame sinu ja teiste klientide isikuandmed ühendavale ettevõttele. Sellisel juhul jätkab see ettevõte sinu isikuandmete kasutamist samadel eesmärkidel, nagu me käesolevas privaatsuspoliitikas oleme kirjeldanud, kui sulle ei esitata andmete ülekandmisega seoses muud teavet. Õiguslik alus: Huvide tasakaalustamine, kuna me hindame, et meie huvi ettevõtte omandamise ja ümberkorraldamise võimaldamisel kaalub üles sinu huvi oma isikuandmeid kaitsta. Eelduseks on, et ettevõte, kes meid omandab, tegeleb sarnase tegevusega nagu meie. Andmete säilitamise aeg: Kui meie ettevõte lõpetab tegevuse, näiteks äriühingute ühinemise, likvideerimise või pankroti tõttu või kui meie kliendiandmebaas antakse üle ühinevale äriühingule, kustutame sinu isikuandmed kohe, kui me enam ei pea neid alles hoidma õigusaktide järgimiseks. Kui meie ettevõte omandatakse või jaotatakse osadeks seoses ümberkorraldustega, jätkame sinu isikuandmete kogumist ja kasutamist vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud tingimustele, kui sulle ei esitata andmete ülekandmisega seoses muud teavet.
Sinu õigused: Vaata peatükki 9, kui soovid teavet oma õiguste kohta.

Kui tekib vaidlus, näiteks maksmise teemal, kasutame sinu isikuandmeid selleks, et tuvastada, kaitsta või lahendada õigusnõuet.

Täielik privaatsuspoliitika

Eesmärk:
Meie seaduslike huvide kaitsmine vaidluse korral.
Isikuandmed:
Kontaktandmed nagu nimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress.
Tellimuste ja maksetega seotud andmed nagu tellimuste ajalugu ja maksetega seotud teave.
Delikaatsed isikuandmed nagu terviseandmed.
Mida me teeme: Kui tekib vaidlus, näiteks maksmise teemal, kasutame me sinu isikuandmeid selleks, et tõendada, läbi viia või kaitsta õiguslikku nõuet. Õiguslik alus: Õiguslik alus. Kui tekib vaidlus, on meil tuginedes huvide tasakaalustamisele õigus kasutada sinu isikuandmeid selleks, et tõendada, läbi viia või kaitsta õiguslikku nõuet, kuna hindame, et meie huvi kaalub üles sinu huvi enda isikuandmeid kaitsta. Delikaatseid isikuandmeid töödeldakse, kuna töötlus on hädavajalik selleks, et tõendada, läbi viia või kaitsta õiguslikku nõuet. Andmete säilitamise aeg: Andmeid säilitatakse nii kaua kui vaja, et tõendada, läbi viia või kaitsta õiguslikku nõuet, mis on näiteks seotud maksmise vaidlustamisega.
Sinu õigused: Sul on õigus huvide tasakaalustamisele tuginedes vaidlustada enda isikuandmete sellist kasutamist. Vaata peatükki 9, kui soovid tutvuda oma õigustega.

4. KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID SAAME?

Isikuandmed, mida kasutame, tulevad lisaks sinult saadud andmetele erinevatest allikatest, nagu näiteks koostööpartneritelt, kes pakuvad makseteenuseid. Sa pead meile esitama teatud isikuandmed, et meiega lepinguid sõlmida.

Täielik privaatsuspoliitika

4.1 Me kogume isikuandmeid sinu kohta erinevatest allikatest. Sa edastad meile oma kontaktandmed, sünnikuupäeva, demograafilised andmed, veebilehtede külastamise ajaloo ning tellimuste ja maksmisega seotud andmed kasutajakonto registreerimisel, toodete ja teenuste tellimisel ning meie veebilehe või teenuste kasutamisel. Me kogume teatud juhtudel sinu kohta käivaid isikuandmeid oma koostööpartneritelt, kui näiteks seod oma pangakaardi kliendikontoga, et lihtsustada makseprotsessi.

4.2 Selleks et saaksid meiega Eckerö Line‘is lepingu sõlmida ja et saaksime sulle pakkuda oma tooteid ja teenuseid, pead meile esitama mõningad isikuandmed. Kui sa ei esita meile neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et saaksime oma tegevust läbi viia, ei ole meil kahjuks võimalik sinuga lepingut sõlmida ega sulle meie tooteid ja teenuseid pakkuda.

5. AUTOMATISEERITUD OTSUSTE LANGETAMINE

5.1 Me ei kasuta automaatseid protsesse selleks, et langetada otsuseid, mis sind olulisel määral mõjutavad.

6. KUI KAUA ME SINU ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Me säilitame sinu isikuandmeid nii kaua kui vaja ning kustutame need seejärel oma süsteemidest ära. Erijuhtudel peame sinu andmeid pikemat aega säilitama.

Täielik privaatsuspoliitika

6.1 Me säilitame sinu isikuandmeid ainult nii kaua kui vaja ning nendel eesmärkidel, mis on esitatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Kui meil sinu andmeid enam vaja ei ole, kustutame need oma süsteemidest ära. Peatükis 3 esitatud tabelites on esitatud teave selle kohta, kaua me sinu isikuandmeid eri eesmärkidel säilitame.

6.2 Võib juhtuda, et peame sinu isikuandmeid säilitama ka muudel põhjustel, nagu näiteks seadusest tulenevast kohustusest või selleks, et oma õiguslikke huve kaitsta või mõnel muul olulisel põhjusel.

7. KELLELE ME SINU ISIKUANDMEID JAGAME?

Eckerö Line püüab sinu isikuandmeid töödelda ainult ELi/EMP piires. Mõningatel juhtudel peame sinu isikuandmeid edastama riigile väljaspool ELi/EMPd. Selline andmete edastamine toimub alati seaduslikul viisil.

Täielik privaatsuspoliitika

7.1 Eckerö Line võib edastada sinu isikuandmed kolmandatele pooltele, nagu näiteks teistele kontserni kuuluvatele ettevõtetele, IT-teenuste pakkujatele või ettevõtetele, kellega koostööd tehakse, et pakkuda oma tooteid ja teenuseid. Teatud juhtudel peame edastama sinu andmed valitsusasutustele või teistele pooltele seoses kohtuistungite, ettevõtte omandamisprotsesside või muu taolisega.

7.2 Me ei kavatse sinu isikuandmeid kellelegi müüa.

9. SINU ÕIGUSED

Sa võid meiega ükskõik millal ühendust võtta, et oma õiguseid kasutada.

Sul on õigus taotleda Eckerö Line‘ilt juurdepääsu oma isikuandmetele ning andmete kustutamist. Sul on ka õigus meilt paluda oma andmete kasutamise piiramist.

Sul on õigus huvide tasakaalustamisele tuginedes vaidlustada oma isikuandmete sellist kasutamist või vaidlustada, kui kasutame sinu andmeid otsereklaamiks.

Kui oled andnud nõusoleku oma andmeid kasutada, on sul mis tahes ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ning siis ei kasuta me sinu andmeid enam.

Sul on õigus saada meie käest osa oma isikuandmetest struktureeritud ja üldkasutatavas ning masinloetavas vormingus.

Sul on õigus esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus.

Täielik privaatsuspoliitika

9.1 Sinu õiguste eest vastutamine

9.1.1 Eckerö Line seisab isikuandmete eest vastutavana selle eest, et sinu isikuandmeid kasutatakse seadusega kooskõlas ja et sinu õiguseid järgitakse. Sa võid meiega ükskõik millal ühendust võtta, kui tahad oma õiguseid kasutada. Sa leiad meie kontaktandmed käesoleva privaatsuspoliitika lõpust.

9.1.2 Eckerö Line on kohustatud vastama su taotlusele, kus teavitad, et soovid oma õiguseid kasutada, hiljemalt ühe kuu jooksul pärast soovi avaldamist. Kui sinu taotlus on keeruline või kui meile on saabunud suur hulk taotlusi, võime aega pikendada kahe kuu võrra. Kui sinu taotlust ei ole meie arvates võimalik täita, oleme kohustatud taotluse vastuvõtmise kuupäevast hiljemalt ühe kuu jooksul sind sellest teavitama ning sul on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

9.1.3 Kogu teabe saamine, suhtlus ja kõikide meetmete rakendamine on sinu jaoks tasuta. Kui see, mida sa taotled, on selgelt alusetu või ebamõistlik, on meil õigus nõuda sinult haldustasu selle eest, et väljastame sulle andmed või teostame sinu eest soovitud meetme, ning meil on ka õigus keelduda sinu soovi täitmisest.

9.2 Sinu õigus andmetele ligi pääsemiseks, andmete parandamiseks ning andmete ligipääsu piiramiseks

9.2.1 Sul on õigus nõuda Eckerö Line‘ilt järgmist.

a) Ligipääs oma isikuandmetele. See tähendab, et sul on võimalik nõuda registrikannet, kus on kirjas, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame. Sul on lisaks õigus tasuta saada koopia nendest isikuandmetest, mida me kasutame. Kui soovid täiendavaid koopiaid, on meil õigus nõuda sinult haldustasu. Kui sa esitad oma taotluse elektroonilisel kujul, näiteks e-kirja teel, saadame sulle andmed üldkasutatavas elektroonilises vormingus.

b) Sinu isikuandmete parandamine. Parandame, muudame anonüümseks, kustutame või täiendame sinu nõudmisel või omal algatusel valesid, ebatäpseid ja eksitavaid andmeid. Sul on lisaks ka õigus esitada meile täiendavaid andmeid, kui olulised andmed puuduvad.

c) Sinu isikuandmete kustutamine. Sul on õigus nõuda, et kustutame sinu andmed, kui meil ei ole enam mõjuvat põhjust, miks neid kasutada. Isikuandmed tuleb kustutada järgmistel juhtudel:

(i) isikuandmeid ei ole enam sellel otstarbel vaja kasutada, mille jaoks me need kogusime;

(ii) me kasutame sinu andmeid sinu nõusolekul ja sa tühistad oma nõusoleku;

(iii) sa nõuad, et huvide tasakaalustamise tagajärjel ei kasutaks me enam sinu andmeid ning meie huvid ei kaalu sinu huvisid ja õiguseid üles;

(iv) oleme kasutanud isikuandmeid lubamatul viisil; (v) meil on seaduse järgi kohustus isikuandmed ära kustutada, või

(vi) sa oled laps ning oleme saanud sinu isikuandmed infoühiskonna teenuste kaudu. Seaduslikul nõudmisel või mõnel muu olulise põhjuse tõttu ei ole meil siiski alati võimalik kohe sinu isikuandmeid kustutada. Sel juhul ei kasuta me sinu isikuandmeid muul viisil, kui on seaduses ette nähtud, või kui see ei ole vajalik muu olulise põhjuse tõttu.

d) Kasutamise piirangud. See tähendab, et me piirame ajutiselt sinu andmete kasutamist. Sul on õigus andmete kasutamise piiramist taotleda, kui:

(i) sellel ajal, kui me uurime su andmete õigsust, kuna sa oled palunud andmete parandamist vastavalt punktile 9.2.1 b), sest su andmed on ebakorrektsed;

(ii) andmete kasutamine on ebaseaduslik ja sa ei soovi, et andmed kustutatakse;

(iii) meie kui isikuandmete eest vastutajad ei vaja enam sinu isikuandmeid oma eesmärkide täitmiseks, kuid sul on andmeid vaja selleks, et tõendada, läbi viia või kaitsta õiguslikku nõuet, või

(iv) oled avaldanud soovi, et me enam sinu andmeid ei kasutaks vastavalt punktile 9.3.1 ning ootad, et kontrolliksime, kas meie huvid kaaluvad sinu huvid üles.

9.2.2 Meie Eckerö Line‘is rakendame kõik võimalikud meetmed, et teavitada kõiki, kes isikuandmete haldamisega tegelevad vastavalt eespool esitatud peatükile 7, kui oleme sinu isikuandmeid parandanud, kustutanud või piiranud neile ligipääsu, kui oled meil seda palunud teha. Sinu soovil edastame sulle teabe selle kohta, kellele me sinu isikuandmed oleme edastanud.

9.3 Sul on õigus isikuandmete kasutamist vaidlustada

9.3.1 Sul on õigus huvide tasakaalustamisele tuginedes või üldisest huvist tulenevalt (vt eespool esitatud peatükki 3) vaidlustada oma isikuandmete sellist kasutamist. Kui sa vaidlustad sellist andmete kasutamist, kasutame sinu isikuandmeid edasi ainult juhul, kui meil on selleks olulised põhjused, mis kaaluvad üles sinu huvid.

9.3.2 Kui sa soovid, et Eckerö Line ei kasutaks sinu isikuandmeid otsereklaami jaoks, on sul alati õigus paluda selline kasutamine ära lõpetada, võttes meiega ühendust. Kui me oleme sinu sooviavalduse vastu võtnud, ei kasuta me sinu isikuandmeid enam sellise reklaami edastamiseks.

9.4 Õigus nõusolek tagasi võtta 9.4.1 Kui oled andnud nõusoleku oma andmeid kasutada (vaata peatükki 3), on sul mis tahes ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, kui võtad meiega ühendust. Sa leiad meie kontaktandmed käesoleva privaatsuspoliitika lõpust. Kui sa võtad oma nõusoleku tagasi, võib juhtuda, et sul ei ole võimalik meie teenuseid enam ettenähtud viisil kasutada.

9.5 Õigus andmete ülekandmisele

9.6 Sul on õigus oma andmeid vabalt üle kanda. Sul on õigus saada meie käest osa oma isikuandmetest struktureeritud ja üldkasutatavas ning masinloetavas vormingus, et need mõnele teisele isikuandmete eest vastutavale isikule edastada. Sul on õigus andmete vabale ülekandmisele ainult juhul, kui su isikuandmete kasutamine on automatiseeritud ja me kasutame su andmeid ainult sinu nõusolekul või kui meie vahel on sõlmitud leping. See tähendab, et sul on õigus saada meie käest ning kanda üle kõik isikuandmed, mis sa oled sisestanud oma kasutajakonto tegemisel, nagu näiteks kontaktandmed ja demograafilised andmed.

9.7 Sul on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

9.8 Kui sul on kaebusi selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame, on sul õigus kaevata Andmekaitse Inspektsioonile.

10. ME KAITSEME SINU ISIKUANDMEID

Me kaitseme sinu isikuandmeid volitamata juurdepääsu, muutmise ja kustutamise eest.

Täielik privaatsuspoliitika

Sa või ennast alati turvaliselt tunda, kui oma isikuandmed meile edastad. Eckerö Line on rakendanud asjakohased kaitsemeetmed, et kaitsta sinu isikuandmeid volitamata juurdepääsu, muutmise ja kustutamise eest. Turvaintsidentide esinemisel, mis võivad sind või sinu isikuandmeid oluliselt mõjutada ning millega võib näiteks kaasneda pettuse või identiteedivarguse oht, teavitame sind sellest ning anname juhised, mida sa teha saad, et seda ohtu vähendada.

11. KÜPSISED

Me kasutame küpsiseid, et pakkuda sulle võimalikult head elamust.

Täielik privaatsuspoliitika

Kasutame Eckerö Line‘i veebileheküljel ja teenustes küpsiseid, et parandada sinu elamust meie juures. Kasutame küpsiseid muu hulgas selleks, et lihtsustada ja kohandada oma veebiteenuseid. Küpsiste kasutamise eeskirjades selgitame põhjalikumalt, kuidas me küpsiseid kasutame ning milliseid valikuid sa saad küpsiste kasutamises teha. Küpsiste kasutamise eeskirjad leiad siit.

12. KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat muuta ning me teavitame sind, kui me seda muudame.

Täielik privaatsuspoliitika

Eckerö Line‘il on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat mis tahes ajal muuta. Kui me teeme muudatusi, mis ei ole ainult keelelised või toimetuslikud, teavitame enne muudatuste jõustumist sind tehtud muudatustest ning sellest, mida see sinu jaoks tähendab. Kui meil on vaja sinu nõusolekut, et täita oma kohustusi sinu ees, ja sa ei nõustu muudetud tingimustega, on sul õigus meiega leping lõpetada enne, kui uued tingimused jõustuvad.

13. KONTAKTANDMED

Küsimuste korral võta meiega Eckerö Line‘is ühendust.

Täielik privaatsuspoliitika

13. KONTAKTANDMED

Küsimuste korral võta meiega Eckerö Line‘is ühendust. 13. KONTAKTANDMED Kui sul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika või selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame, või kui soovid oma õiguseid kasutada, võid meiega Eckerö Line‘is ühendust võtta.

13.1 Eckerö Line AB Oy, reg-kood 0967682-4.

Aadress: PL 307, 00181 Helsinki, Soome

Külastusaadress: Tyynemerenkatu 8, 00220 Helsinki, Soome

E-post: [email protected]

Telefon: +358 9 2288 544

Veebileht: https://www.eckeroline.fi/kontaktuppgifter