Eckerö Line'i privaatsuspoliitika

LÜHITEAVE

Üldine

Meile Eckerö Line’i ettevõttes on sinu eraelu puutumatus väga oluline. Me soovime, et sa tunneksid ennast turvaliselt, kui me sinu isikuandmeid töötleme. Isikuandmete eest vastutavatena hoolitseme selle eest, et sinu andmeid kaitstakse alati vastavalt kohaldatavale seadusele.

Kohaldamisala

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib igasugusele isikuandmete kasutamisele Eckerö Line‘i poolt, mis on vajalik sinu kui meie erakliendi teenindamiseks.

Isikuandmed, mida kogutakse

Saame sinult andmeid peamiselt seoses lepingute sõlmimise ja teenuste kasutamisega. Andmeteks võivad olla näiteks kontaktandmed, sünnikuupäev, demograafilised andmed, tellimuse ja maksmisega seotud andmed ning teave selle kohta, kuidas sa meie teenuseid kasutad. Kasutame oma veebiteenuste parandamiseks küpsiseid, mis võivad ka sisaldada isikuandmeid. Võid meie küpsiste kasutamisest rohkem lugeda küpsiste kasutamise eeskirjast.

Andmete kasutamine ja jagamine

Meie Eckerö Line‘is kasutame sinu isikuandmeid selleks, et saaksime sulle parimal võimalikul viisil tooteid ja teenuseid pakkuda. Sinu isikuandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel: - haldamiseks ja lepingute sõlmimiseks; - turunduseks, sealhulgas klientidele orienteeritud otsereklaami saatmiseks, mis reklaamib meie ja meie koostööpartnerite teenuseid; - metoodikate ja äritegevuste arendamiseks; - ettevõtte omandamise, ümberkorraldamise jms seotud andmete haldamiseks; - meie seaduslike huvide kaitsmiseks vaidluse korral. Me ei kasuta sinu isikuandmeid muul viisil kui ainult nimetatud eesmärgil ja säilitame su andmeid ainult nii kaua kui vaja. Teatud juhtudel peame edastama sinu isikuandmed teistele kontserni kuuluvatele ettevõtetele, IT-teenuste pakkujatele või ettevõtetele, kellega koostööd teeme, et saaksime teile oma tooteid ja teenuseid pakkuda. Me ei müü sinu isikuandmeid kellelegi.

Sinu õigused

Sul on õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me kasutame ning mille jaoks me neid kasutame, ja kontrollida enda kohta kogutud andmeid. Sul on selle tõttu teatud juhtudel õigus meilt küsida, millised andmed meil sinu kohta on, ning paluda meil enda andmeid parandada, kustutada, blokeerida või ümber tõsta. Sul on õigus ka keelata enda andmete kasutamist teatud viisidel ning võtta tagasi oma nõusolek andmeid selliselt kasutada. Kui sulle tundub, et oleme sinu andmeid lubamatul viisil kasutanud, on sul alati õigus võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga. Kui soovid oma õiguste kohta rohkem teavet, võid lugeda meie täispikka privaatsuspoliitikat.

Kontaktandmed

Kui sul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika või selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame, või kui soovid oma õiguseid kasutada, võid meiega järgmistel viisidel ühendust võtta.

Aadress: PL 307, 00181 Helsinki, Soome Külastusaadress: Tyynemerenkatu 8, 00220 Helsinki, Soome

E-post: tietosuoja@eckeroline.fi Telefon: +358 9 2288 544

Veebileht: www.eckeroline.fi/kontaktuppgifter

1. ÜLEVAADE

Me hoolime sinu eraelu puutumatusest ja turvalisusest. Me soovime selle privaatsuspoliitikaga näidata, kuidas me tagame selle, et sinu isikuandmeid hallatakse õigel viisil.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib meie eraklientidele.

Täielik privaatsuspoliitika

2. ISIKUANDMETE EEST VASTUTAV

Sinu isikuandmete kasutamise eest vastutab Eckerö Line.

Täielik privaatsuspoliitika

3. KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID KASUTAME

Me kasutame Eckerö Line‘is sinu isikuandmeid lepingute haldamiseks ja täitmiseks, turunduseks, sealhulgas ka kliendile orienteeritud otsereklaami saatmiseks ning metoodikate ja äritegevuse arendamiseks.

Täielik privaatsuspoliitika

Me kasutame sinu isikuandmeid selleks, et saaksid kasutada meie teenuseid, et me saaksime sulle pakkuda teenust, et me saaksime sinult nõuda tasu ning võimaldada sul meie veebiteenuste kasutamiseks sisse logida.

Täielik privaatsupoliitika

Me turustame meie ning meie koostööpartnerite teenuseid ning loome sinu jaoks individuaalseid reklaame.

Täielik privaatsuspoliitika

Me analüüsime statistikat ja hinnanguid, et arendada ja parandada oma teenuseid ja tooteid.

Täielik privaatsuspoliitika

Me kasutame sinu isikuandmeid ettevõtte omandamise või ümberkorraldamise puhul.

Täielik privaatsuspoliitika

Kui tekib vaidlus, näiteks maksmise teemal, kasutame sinu isikuandmeid selleks, et tuvastada, kaitsta või lahendada õigusnõuet.

Täielik privaatsuspoliitika

4. KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID SAAME?

Isikuandmed, mida kasutame, tulevad lisaks sinult saadud andmetele erinevatest allikatest, nagu näiteks koostööpartneritelt, kes pakuvad makseteenuseid. Sa pead meile esitama teatud isikuandmed, et meiega lepinguid sõlmida.

Täielik privaatsuspoliitika

5. AUTOMATISEERITUD OTSUSTE LANGETAMINE

5.1 Me ei kasuta automaatseid protsesse selleks, et langetada otsuseid, mis sind olulisel määral mõjutavad.

6. KUI KAUA ME SINU ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Me säilitame sinu isikuandmeid nii kaua kui vaja ning kustutame need seejärel oma süsteemidest ära. Erijuhtudel peame sinu andmeid pikemat aega säilitama.

Täielik privaatsuspoliitika

7. KELLELE ME SINU ISIKUANDMEID JAGAME?

Eckerö Line püüab sinu isikuandmeid töödelda ainult ELi/EMP piires. Mõningatel juhtudel peame sinu isikuandmeid edastama riigile väljaspool ELi/EMPd. Selline andmete edastamine toimub alati seaduslikul viisil.

Täielik privaatsuspoliitika

9. SINU ÕIGUSED

Sa võid meiega ükskõik millal ühendust võtta, et oma õiguseid kasutada.

Sul on õigus taotleda Eckerö Line‘ilt juurdepääsu oma isikuandmetele ning andmete kustutamist. Sul on ka õigus meilt paluda oma andmete kasutamise piiramist.

Sul on õigus huvide tasakaalustamisele tuginedes vaidlustada oma isikuandmete sellist kasutamist või vaidlustada, kui kasutame sinu andmeid otsereklaamiks.

Kui oled andnud nõusoleku oma andmeid kasutada, on sul mis tahes ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ning siis ei kasuta me sinu andmeid enam.

Sul on õigus saada meie käest osa oma isikuandmetest struktureeritud ja üldkasutatavas ning masinloetavas vormingus.

Sul on õigus esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus.

Täielik privaatsuspoliitika

10. ME KAITSEME SINU ISIKUANDMEID

Me kaitseme sinu isikuandmeid volitamata juurdepääsu, muutmise ja kustutamise eest.

Täielik privaatsuspoliitika

11. KÜPSISED

Me kasutame küpsiseid, et pakkuda sulle võimalikult head elamust.

Täielik privaatsuspoliitika

12. KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat muuta ning me teavitame sind, kui me seda muudame.

Täielik privaatsuspoliitika

13. KONTAKTANDMED

Küsimuste korral võta meiega Eckerö Line‘is ühendust.

Täielik privaatsuspoliitika