Käitumisreeglid laevas

Kõik reisijad peavad, enda ja kaasreisijate heaolu ja turvalisust silmas pidades, järgima laeva avaliku korra eeskirju. Laeva turvamehed on vastavalt mereseadusele volitatud kapteni poolt korda pidama. 

1. Tugevas joobes, uimastite mõju all või korda rikkuvad reisijad laevas või terminalis võidakse saata laevast valja lähtesadamas või reisi järgmises sadamas.

2. Laeva turvameestel on õigus tugevas joobes, uimastite mõju all või korda rikkuvad reisijad võtta kinni ja paigutada laeva kartserisse.

3. Reisija, kes rikub laeva turvaseadmeid või tekitab valehäireid võetakse kinni ja antakse sadamas üle politseile.

4. Suitsetamine on keelatud laeva kajutites ja üldruumides. Suitsetamine on lubatud ainult välistekkidel. Reegli rikkumise eest nõutakse laevas trahvi. Tule süütamine ja küünalde kasutamine on laevas keelatud.

5. Muudest reisija poolt tekitatud kahjustustest laeva pardal teatatakse politseisse, juhul kui kahjutasu ei maksta kinni kohapeal.

6. Vargusjuhtumitest tehakse alati avaldus politseile. Laste puhul võetakse ka nende vanematega ühendust.

7. Noortegruppide juhid vastutavad selle eest, et rühma liikmed järgivad laeva eeskirju. Juhul kui keegi grupi liikmetest rikub laeva eeskirju, siis abistab grupijuht laeva personali ja täidab nende poolt antud juhiseid.

8. Laeva kaasa toodud või EckeröMarketist ostetud alkohoolsete jookide tarbimine on laevas keelatud. Reisija tohib tarbida alkohoolseid jooke, mis on ostetud laeva restorani- ja baari osakondadest. Selle reegli rikkumine võib kaasa tuua jookide konfiskeerimise.

9. Turvalisuse ja kaasreisijate mugavuse pärast on laeva restoranis, kohvikus ja baarides, üldruumides ning kajuti koridorides magamine keelatud. Puhkust vajavad reisijad peavad võtma kajuti.

10. Uimastite omamine või tarbimine on keelatud. Reisija, keda tabatakse selliste ainetega, saadetakse laevast välja järgmises sadamas.

11. Oma muusikaseadmete kasutamine kajutite piirkonnas on keelatud. Turvameestel on õigus võtta vastavad seadmed ajutiselt hoiule

12. Kajutite piirkonnas kaasreisijaid häiriv isik võib kaotada õiguse kasutada kajutit ja teda võidakse eemaldada kajutite sektsioonist.

13. Kaasreisijate pildistamine on keelatud.

14. Reisija peab esitama isikuttõendava dokumendi, kui seda küsitakse.

15. Reisija ei tohi laevas tegeleda loterii ega muu müügitegevusega, korraldada korjandusi, tegeleda poliitilise- või usupropagandaga, juhul kui seda pole Eckero Line'iga varem kooskõlastatud.