Reisitingimused

1 TEENUSEPAKKUJA
2 KOHALDUVAD ÜLDTINGIMUSED
3 BRONEERIMINE
4 HINNAD JA TASUD; PILETITE KÄTTETOIMETAMINE
5 TÜHISTAMISTINGIMUSED
6 VANUSEPIIRANGUD; ALAEALISED REISIJAD
7 REISIDOKUMENDID JA REISIKINDLUSTUS
8 REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
9 TERVISLIK SEISUND, RASEDUS, LIIKUMISPUUE
10 SÕIDUKID
11 LEMMIKLOOMAD
12 VEAD; HILINEMISED
13 KAEBUSED
14 PUUDUSTE KÕRVALDAMINE
15 HINNA ALANDAMINE
16 HÜVITIS
17 HINNA ALANDAMINE JA HÜVITISE TASUMINE TEISTE SEADUSTE ALUSEL
18 KAHJU HÜVITAMISE NÕUDED
19 KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

LIINI- JA KRUIISIREISIDE ERITINGIMUSED

1 ULATUS
2 VANUSEPIIRANGUD
3 MUUDATUSED JA TÜHISTAMISED

PAKETTREISIDE ERITINGIMUSED

1 Ulatus
2 Reisipaketi leping ja vastutus lepingu täitmise eest
3 Reisija õigus tühistada oma broneering enne reisi algust
4 Reisija õigus tühistada oma broneering enne reisi algust korraldaja tehtud muudatuste või sihtkoha tingimuste tõttu
5 Reisija õigus reisi vältel reis katkestada ja leping lõpetada
6 Reisija õigus teha muudatusi lepingutingimustes ja leping teisele isikule üle anda
7 Hinnamuutused
8 Korraldaja poolt kehtestatud reisipaketi lepingu muudatused
9 Korraldaja õigus reisi tühistada või katkestada
10 Lepingu rikkumine
11 Sätted reisi käigus osutatavatele asendusteenuste jaoks
12 Hüvitis
13 Broneerimisvead

KONVERENTSI- JA RÜHMAREISIDE ERITINGIMUSED

1 Ulatus
2 Maksed, muudatused ja tühistamised