Andmeid töödeldakse, palun oota...

Andmeid töödeldakse, palun oota...

|

Reisitingimused

pariskunta 490x200

Veotingimused
Reisi broneerimine ja väljaostmine
Vanusepiirangud
Reisidokument ja viisa
Piletite registreerimine laevalepääsuks
Reisija kohustused
Tervislik seisund
Reisi annulleerimine
Leitud esemed
Lemmikloomad
Tagasiside kliendilt
Ohtlikud ained
Terminalid
Laeva infopunkt
Reisides autoga
Käitumisreeglid laevas

Kokkuvõte reisijate ja pagasi üldistest veotingimustest.

 Vedaja on veoteenust osutav laevafirma, Eckerö Line Ab Oy. Reisija ei saa loovutada oma piletiga kaasnevaid õigusi kellelegi teisele. Isikutel, kes on muretsenud pileti teiste isikute vahendusel, on õigus piletile, samas peab ta tunnistama kehtivaid reisitingimusi. Kui vedaja või mõni tema vastutusel olija on süüdi mingis eksituses või hooletuses, on ta kohustatud kompenseerima reisija surma või vigastustega tekitatud kahju, samuti pagasile tekitatud kahju. Sama kehtib ka kahju kohta, mida tekitatakse reisija või tema pagasi hilinemisega.
Vedaja ei ole kohustatud kompenseerima raha, väärtpabereid, kunstiteoseid ega muid väärtuslikke esemeid, mida ei ole antud vedajale hoiule. Kui vedaja vastutus leiab asjakohast kinnitust, on see piiritletud Soome mereseadusega.
Vedaja veaks ega hooletuseks ei loeta:
Reisija isiklikku ja hilinemisega seonduvat kahju ajal enne reisija saabumist laevale ja pärast maale astumist;
Käsipagasi, kaasa arvatud sõidukis ja selle peal veetava pagasi kaotust, hilinemist või kahjustada saamist ajal enne reisija saabumist laevale ja pärast tema maale astumist;
Kaotust, hilinemist või kahju, mis on tekkinud teise laevaomaniku veokorra ajal juhtunud sündmusest, kui on kokku lepitud või selgesti eeldatud, et veo või teatud osa sellest teostab keegi teine nimetatud laevaperemees kui eelnevalt mainitud vedaja. Sama kehtib ka juhtumite puhul, kui reisijal on õigus kasutada teise vedaja teenuseid.
Vedajal on õigus teostada vedu mõne muu kui teadaandes mainitud või piletile märgitud alusega ning ilma ette teatama teha muudatusi sõiduplaanis või muuta marsruuti.
Turvalisuse tagamise eesmärgil on keelatud järgmiste ohtlike ainete vedu reisijate pagasis:
pommid, laskemoon (spordi ja jahi tarbeks kasutatav laskemoon on lubatud eritingimustes), ilutulestiku- ja valgusraketid, gaasid (põlevad, põlematud ja mürgised), põlevad vedelikud (bensiin, süütamisvedelik, kütteaine jne), põlevad tahked ained (tuletikud ja kergesti süttivad ained), happelised ained (nagu valgendusained ja vesinik), mürgid, radioaktiivsed ained, söövitavad ained (happed, elavhõbe, leelis, akud), muud keelatud ained (magnetilised ained, ärritavad ained)
Eelnevalt mainitud määrused ei puuduta isikliku hügieeni vahendeid, ravimeid ja suitsetamist puudutavaid tooteid, samuti alkohoolseid jooke. 

Algusesse

Reisi broneerimine ja väljaostmine

Online broneeringud

Internetist saab broneerida piiratud valikus laevapileteid ja paketihinnaga tooteid. Reisi eest saab tasuda valikus olevate interneti pankade kaudu või krediitkaardiga. Sama päeva reisile broneerimine online kaudu suletakse 3 tundi enne reisi algust. Tasutud/ arvestatud broneeringutelt ei arvestata allahindlust tagantjärele.

Müügiteenindus

Telefoni teel on võimalik broneerida kõiki Eckerö reisiteenuseid. Telefoni teel tehtud broneeringute eest on võimalik tasuda:

  • e-postiga saadetava arve alusel (Maksetähtaja ületanud tasumata arvetega broneeringud annulleeritakse)
  • Eckerö Line kassas hiljemalt 7 päeva enne reisi või broneeringu tegemise päeval
  • Eckerö Line pileteid müüvas reisibüroos.

NB! Teie telefonikõne võidakse lindistada kvaliteedikontrolli ja teeninduse parendamise eesmärgil. Eckerö Line jätab endale õiguse perioodi kestel hindu ja sõidugraafikut muuta.

Piletimüügikohad

Reisisadama A-terminal Sadama 25-2, Tallinn 10111 või reisibürood üle Eesti.

Algusesse

Laevapilet

Reisi maksumus peab olema tasutud vähemalt 7 päeva enne reisi algust. Kui reisini on jäänud vähem kui 7 päeva, tuleb reisi maksumus tasuda broneerimise päeval. Laevapilet on kehtiv sellel märgitud kuupäeval/ kuupäevadel.
Kuupäeva muutusest tingitud võimalik hinnavahe tuleb tasuda kliendil. Kaotatud pileti asemele tuleb osta uus pilet. Soovitame reisikindlustust, mis hüvitab kahjud ka kadunud pileti puhul. Laevapiletil olevat kuupäeva võib muuta ühe korra, hiljemalt 24 tundi enne reisi algust, kõige rohkem 90 päevase erinevusega algsest reisikuupäevast. Kui reisija ei kasuta edasi-tagasi piletit sellel märgitud kuupäeval, siis annulleerub ainult ärasõit. Tagasisõidu pilet jääb kehtivaks. Erandiks on hotellireisid, kruiisid ja erihinnaga piletid, mille reeglid näevad ette edasi-tagasi sõitu. Maksmata broneeringute puhul annulleeritakse kogu broneering kui minek jääb kasutamata. Juba alustatud reisi kasutamata suuna eest raha ei tagastata.

Pileti registreerimine laevale 

Kui laevalepääsukaartide väljastamine enne reisi on võimalik, siis saab reisija selle koos broneeringu kinnitusega ja võib ise välja trükkida. Sellise laevakaardiga võib minna otse piletikontrolli ja piletikassasse pöörduma ei pea.
Lääneterminalis on kasutusel ka automaatväravad. Nende kasutamiseks:

  • Järjekorra puhul oota kuni kuni eelmine reisija on värava läbinud
  • Aseta pilet triipkoodilugeja alla tekstiga ülespoole
  • Rohelise tule süttides mine läbi väravate
  • Kui reisid koos lapsega, siis registreeri esimesena tema pilet ja suuna ta läbi väravate. Seejärel järgne ise.

 Pileti saab registreerida ka esitades selle triipkoodi mobiilseadmel.

Hinna- ja sõiduplaani muutused

Interneti leheküljel olevad hinnad ja tingimused puudutavad Eestist ostetud reise. Laevafirma jätab endale õiguse hindade ja sõiduplaani muutmiseks, ilma sellest ette teatamata. Firma ei korva kliendile võimalike muutuste tekitatud lisakulutusi, kui muutused on tingitud ilmastikust või teistest nö. force majeure – põhjustest.

Allahindlused

Ainult üks allahindlus/inimene.
Maksevahendid Tallinna piletikassas
Sularaha (ainult EURO), Eesti pangakaardid, järgnevad krediitkaardid: Visa, Eurocard, Mastercard, Diners ja American Express. Kiibiga kaarti saab kasutada ainult juhul, kui kaardi omanik teab kaardi PIN koodi.

Isikuandmed

Kõigilt reisijatelt nõutakse broneeringut tehes järgnevaid andmeid: perekonna- ja eesnimi, kodakondsus, sünniaeg (päev, kuu, aasta), sugu, e-posti aadress ja kontakttelefon (mobiil). Viimased on vajalikud broneeringu kinnitamiseks ja vajadusel reisija informeerimiseks eriolukordadest, mida tehakse esmajoones SMS-i teel. Laevafirma ei kompenseeri lisakulutusi, mis reisijal võivad tekkida seoses sõidugraafiku muutusega või muude eriolukordadega kui reisija ei ole andnud laevafirmale oma kontaktandmeid.

Sõidukite andmed

Kõigist sõiduvahenditest nõutakse broneeringut tehes järgnevaid andmeid: registrinumber, sõiduki pikkus- ja kõrgusmõõdud, kliendiandmed.
Reisi broneerivalt isikult võib lisaks reisijaandmetele paluda järgnevaid kontaktandmeid: aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Andmed salvestatakse Eckerö Line broneerimissüsteemi. Sõidukid on jagatud hinnakategooriatesse vastavalt kõrgusele ja pikkusele. Broneerimisel palume seda kindlasti arvestada. vale kategooria broneerimisel ei saa autole kohta garanteerida. Auto broneeringud peavad olema välja ostetud 2 päeva enne reisi.

Algusesse

Vanusepiirangud

Üksik reisija

Päevakruiis

Vanusepiirang kõikidel väljumistel on 18 aastat. Alla 18-aastased võivad reisida vaid vanema või hooldaja poolt kirjalikult volitatud vähemalt 22-aastase järelvaataja seltsis. NB! maksimum 10 alla 18-aastast reisijat/järelevaataja. Üle 20 reisijaga rühm peab nimetama ühe vähemalt 22 aasta vanuse isiku, kes vastutab kõigi alaealiste eest. Kirjalikke volitusi kontrollitakse laevale minekul. Laevale ei pääse ilma nõuetekohaselt täidetud volituseta. Aktsepteeritakse vaid Eckerö Line´i omi, korrektselt täidetud volitusi.

Erandina lubatakse päevakruiisile lapsi vanuses 16-17 a juhul kui vanema poolt on täidetud Üksi reisivav 16-17 a noore reisimisluba (vt. blankett). Kiri esitatakse laevale registreerimisel ja ilma selleta noori üksi laeva ei lubata.

Liinireisija

 Eelpool nimetatud vanusepiirangud kehtivad ka üksikreisijatele liinireisidel. 16-17 aastane alaealine võib liinireisile minna juhul, kui tema hooldaja/hooldajaks määratud isik saab vajadusel teda väljumissadamas saata ja sihtsadamas vastu võtta. Kirjalikke volitusi kontrollitakse laevale minekul. Laevale ei pääse ilma nõuetekohaselt täidetud volituseta. Aktsepteeritakse vaid Eckerö Line´i omi, korrektselt täidetud volitusi.

Hotelli- ja valmisreisid

Vanusepiirang kõikidel väljumistel on 18 aastat. Alla 18-aastased võivad reisida vaid vanema või hooldaja poolt kirjalikult volitatud vähemalt 22 aastase järelvaataja seltsis. NB! maksimum 10 alla 18-aastast reisijat/järelevaataja. Üle 20 reisijaga rühm peab nimetama ühe vähemalt 22 aasta vanuse isiku, kes vastutab kõigi alaealiste eest. Kirjalikke volitusi kontrollitakse laevale minekul. Laevale ei pääse ilma nõuetekohaselt täidetud volituseta. Aktsepteeritakse vaid Eckerö Line´i omi, korrektselt täidetud volitusi.

Alaealise reisija saatja volitus

Üksi reisiva 16-17 a. noore reisimisluba

Rühmad

Alla 18 a. laste rühma peab saatma vähemalt 1 täiskasvanu iga 10 lapse kohta. Saatja peab olema vähemalt 22 aastane ning ta peab oma vastutust rühma eest kirjalikult kinnitama. Alla 18 a. lastel peab lisaks kaasas olema kirjalik volitus oma vanemalt. Kasutada Eckerö Line oma saatja ja rühmasaatja volituse blanketti.

Rühmasaatja volitus

Reisidokument ja viisa

Reisidokumendiks on Eesti kodanikele pass ja ID kaart, teiste riikide kodanikel vastavate riikide poolt kehtestatud reisidokumendid. Viisat vajavatele reisijatele ei müüda laevapiletit enne viisa kontrollimist. Alla 16 a. reisijal peab olema kas oma pass või ID kaart. Reisija vastutab ise kõigi vajalike reisidokumentide olemasolu eest. Laevafirma ei tagasta piletiraha puudulike reisidokumentide (viisa puudumise) tõttu ärajäänud reisi eest.

Algusesse

Piletite registreerimine laevalepääsuks

Klienditeenindajal on õigus küsida reisidokumente piletite registreerimisel. Internetist broneeritud ja makstud reisi laevalepääsukaardid saab broneeringunumbri esitamisel. Kaotatud laevalepääsukaardi  väljastamise eest tuleb reisijal tasuda 10.- EUR. Vaata ka reisija kohustused.

Autopiletite registreerimine

Autopiletite registreerimine algab 1,5 tundi enne laeva väljumist ja lõpeb 45 minutit enne laeva väljumist. Kui auto saabub pileti registreerimisele peale nimetatud aega, on Eckerö Line’l õigus annulleerida autopilet ja paigaldada auto oote järjekorda. Juhul, kui pileti registreerimisel selgub, et sõiduki mõõdud ületavad broneeringus näidatud mõõtmeid, on reisija kohustatud tasuma hinnavahe. Broneeritust suuremad sõidukid pääsevad laeva tingimusel, et autotekil on vabu kohti. Sõidukil peab olema riigi tunnusmärk ja rahvusvaheline sõidukikindlustus.

NB! alates 14.6.2017 toimub Tallinnas väljumistel autoga reisijatelel piletite registreerimine ja pääs laeva uutest check-in punktidest Logi tänaval. Jälgige liiklusinfot sadamas!

Reisija piletite registreerimine

Reisijate piletite registreerimine algab 2 tundi enne laeva väljumist. Piletite registreerimine lõpeb 30 minutit enne laeva graafikujärgset väljumist. Peale seda enam laevale ei pääse.

Pileti saab laevapääsuks registreerida kuni 7 päeva enne reisi Helsingis Lääneterminalis ning Tallinnas A-terminalis. Registreeritud piletit ei ole võimalik enam muuta ega tühistada. Kui broneering sisaldab autot, siis saab piletit registreerida ainult väljasõidu päeval laevale minnes.

Algusesse

Reisija kohustused

Reisijad peavad turvalisuse ja korra säilitamiseks järgima laevafirma sisekorraeeskirju ja laeva kapteni antavaid korraldusi. Laevafirma esindajad jätavad endale õiguse keelduda vedamast reisijat, kes võib olla ohtlik ja häirida teisi reisijaid, iseennast ja laeva turvalisust. Laevafirma esindajatel on õigus keelata pääs laevale isikul, kes on alkoholi- või narkojoobes, kes käituvad häirivalt või ähvardavalt. Samuti ka neid, kes ei täida vanusepiiri- , korra- või muid eeskirju. Jahivarustusest ja muudest relvadest tuleb teatada piletite registreerimisel ja need tuleb anda hoiule laeva turvakappi.

Algusesse

Ohutus/Turvalisus

Reisijatel palutakse tutvuda laeva ohutusnõuetega. Need on saadaval laeva infos ja kajutites. Eckerö Line turvalisuse juhtimissüsteem on Soome merevõimude sertifitseeritud. Süsteem täidab rahvusvahelise turvalisuse koodi, ISPS-koodi nõuded.

Ohutus/Turvalisus autotekil

Autotekil viibimine reisi ajal on keelatud. Suitsetamine ja lahtise tule tegemine autotekil on keelatud. Haagissuvilate gaasiballoonide ventiilid peavad olema suletud reisi ajaks. Ohtlikuks tunnistatud ainete (nt. gaasid, plahvatusained, süttivad ja söövitavad vedelikud) veol on laevas kehtestatud piirangud.

Algusesse

Tervislik seisund, rasedus, liikumispuue

Reisijad, kelle tervislik seisund ja reisimissuutlikus on haiguse tõttu vähenenud, peavad enne reisi broneerimist saama arstilt kinnituse, et tervislikel põhjustel takistusi reisimiseks ei ole. Me ei soovita reisimist raseduse lõpp-perioodil. Liikumispuudega reisija peab arvestama merereisil esinevate piirangutega ja võimalike hädaolukorrast seatud nõudmistega. Kui liikumispuudega reisija vajab teise inimese abi, tuleb tal endal hoolitseda selle eest, et reisil oleks kaasas teda abistav inimene. Abistaja peab aitama teda piletite registreerimisel, laevale minnes ja sealt väljudes ning kogu reisi vältel. Kui inimese reisimissuutlikus on eespool mainitud põhjustel vähenenud, tuleb sellest teatada reisi broneerides. Lisaks sellele tuleb laevale saabudes teavitada laeva informatsiooni vajalikest isiku- ja kajutiandmetest. Laeva kaptenil on turvalisuse tagamiseks otsustusõigus reisi teostumise ja abilise käitumise osas.

Kokkuvõte meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest

Algusesse

Reisi annulleerimistingimused

Üksikreisijad ja sõiduvahendid liinireisil või päevakruiisil

100% pileti maksumusest tagastatakse kui reis annulleeritakse vähemalt 7 päeva enne broneeritud väljasõitu. Kui annulleerimine toimub 6 päeva kuni 24 tundi enne väljasõitu, siis tagastatakse 50% pileti maksumusest või lükatakse reis edasi, kuid mitte rohkem kui 12 kuud esialgsest reisi kuupäevast. Pileti maksumust ei tagastata kui annulleerimine toimub vähem kui 24 tundi enne broneeritud väljasõitu. Raha tagastatakse vaid juhul, kui broneeringut ei ole eelnevalt juba korra muudetud.

Rühmad

100% reisi maksumusest tagastatakse kui reis annulleeritakse vähemalt 28 päeva enne broneeritud väljasõitu. Kui annulleerimisest teatatakse 27-22 päeva enne planeeritud väljasõitu tagastatakse reisi maksumusest 75%, 21-8 päeva korral 50%, 7-2 päeva korral 25% ja kui planeeritud väljasõiduni on jäänud vähem kui 48 tundi, siis reisi maksumust annulleerimise puhul ei tagastata. Eckerö Line jätab omale õiguse tühistada broneering kui selle eest pole tasutud maksutähtaja möödudes. Annulleerimata kohti ei hüvitata. Reisi maksumust ei tagastata kui reis jääb ära reisidokumentide (näiteks passi, viisa) puudumise või nende puuduliku vormistuse tõttu.

Hotellipaketid

100% pileti maksumusest tagastatakse kui reis annulleeritakse vähemalt 14 päeva enne väljasõitu. Kui annulleerimine toimub 14 - 2 päeva enne väljasõitu, siis tagastatakse 50% pileti maksumusest. Hilisemal annulleerimisel tuleb tasuda kogu reisi maksumus.

Algusesse

Leitud esemed

Reisijate poolt Eckerö Line ruumidesse ja laevadele unustatud esemed toimetatakse leidmise korral Helsingi Leiubüroosse, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsingi. Avatud tääpäevadel 10-18 ja laupäeval 10-14. Vt. www. loytotavara.net


Lemmikloomad

Koerad ja kassid on Eckerö Line laeval teretulnud. Lemmiklooma pilet on tasuta kuid kohustuslik on kas broneerida vastav lemmikloomade kajut või jätta loom autosse. Lemmikloomi ei tohi kaasa võtta laeva üldkasutatavatesse ruumidesse. Laevatekil reisib lemmikloom omaniku vastutusel, ning tuleb arvestada, et reisi ajal pääs autotekile puudub. Autotekil võib temperatuur suvekuudel olla loomale ohtlikult kõrge. Lemmikloomade kohtade arv on piiratud. Lemmiklooma pileti ja kaasneva kajuti saab broneerida telefoni teel.

Algusesse

Tagasiside kliendilt

Võimalikud pretensioonid palutakse teha reisi ajal laeva informatsiooni. Võimalikud kompensatsiooninõuded palutakse saata kahe kuu jooksul postiga aadressil Eckerö Line Ab OY, Sadama 25-2, Tallinn 10111 või e-postiga This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algusesse

Ohtlikud ained

Turvalisuse tagamise eesmärgil on keelatud järgmiste ohtlike ainete vedu reisijate pagasis: pommid, laskemoon (spordi ja jahi tarbeks kasutatav laskemoon on lubatud eritingimustes), ilutulestiku- ja valgusraketid, gaasid (põlevad, põlematud ja mürgised), põlevad vedelikud (bensiin, süütamisvedelik, kütteaine jne), põlevad tahked ained (tuletikud ja kergesti süttivad ained), happelised ained (nagu valgendusained ja vesinik), mürgid, radioaktiivsed ained, söövitavad ained (happed, elavhõbe, leelis, akud), muud keelatud ained (magnetilised ained, ärritavad ained)

Eelnevalt mainitud määrused ei puuduta isikliku hügieeni vahendeid, ravimeid ja suitsetamist puudutavaid tooteid, samuti alkohoolseid jooke.

Algusesse

Terminalid

Läänesadam, Helsingi

MS Finlandia maabub Helsingis Läänesadamas:

Terminal 2
Aadress Tyynenmerenkuja 14.
Sõidukite pileteid rekistreeritakse ainult terminaali kõrval olevates eraldi check- in punktides. Sadamale lähenedes jälgige viitavaid liiklusmärke.

Linnatransport

Terminali 2 ees peatub tramm nr. 9, mis viib kesklinna raudteejaama. Samas peatub ka tramm 6T.  Lisainfo Helsingi Sadama kodulehelt

Reisisadam A-terminal, Tallinn

Aadress Sadama 25-2 Tallinn 10111.
Eckerö Line kassa asub ja laevale registreermine toimub terminali esimesel korrusel.
Sõidukite registreerimine laevale toimub B terminali ees asetsevas eraldi kontrolli punktis. Kui autos/väikebussis on palju reisijaid, siis soovitame pärast pileti registreerimist osadel reisijatel laeva minna jalgsi, läbi A-terminali. Tuleb arvestada, et pileti registreerimine ei taga kohest laevalepääsu ja oodata tuleb veel ka laeva kõrval kail. Eriti väikeste lastega võib see ooteaeg ebamugav olla.

Linnatransport

Terminali eest väljub buss nr. 2 mis viib kesklinna Viru keskuse juurde ja sealt edasi Lennujaama. Terminali ees on ka taksopeatus.

Algusesse

Laeva infopunkt

MS Finlandial infopunkt asub laeva 6-ndal tekil. Pöörduge laeva infopunkti reisi puudutavate probleemide ja küsimustega.

Krediit- ja pangakaardid

Laeval ja Eckerö Line piletimüügipunktides Helsingis saab maksmiseks kasutada järgmisi kaarte: Visa, Eurocard, Mastercard, Visa Electron, Diners Club International, American Express ja Soome pangakaardid.
Tallinna kassas kehtivad Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro ja Visa Electron.

Algusesse

Reisides autoga

Autokoha broneerimine

Sõidukid on jaotatud pikkuse ja kõrguse järgi kolme hinnakategooriasse. NB! Koorem järelkärul või auto katusel mõjutab kõrguse arvestamist. Näiteks suusaboks katusel arvestatakse auto tegelikule kõrgusele lisaks. Enne broneerimist täpsustage sõiduki tegelik pikkus, kõrgus ja laius, sest valesti broneeritud sõiduki eest tuleb tasuda lisamaksu ja võib isegi juhtuda, et broneeritust suurem sõiduk ei mahu laeva. Kaubaveoks mõeldud üle 3500 kg kaaluvate sõidukite piletid broneeritakse cargoosakonna kaudu.
Broneerimisel tuleb teada ka auto reg. numbrit. Soovitame alati autokoht broneerida varakult. Broneeringud peavad olema välja ostetud vähemalt 2 päeva enne reisi. Tasumata broneeringud annulleeritakse.
Kui auto pukseeritakse laeva, siis tuleb see broneerida klienditeenindusest.

Volitus

Kui autojuht ei ole sõiduki omanikuna või kasutajana märgitud sõiduki tehnilisse passi, siis peab kaasas olema notariaalne volitus, mis tõestab autojuhi õigust selle sõidukiga piiri ületada ja seda kasutada ka välismaal.

Algusesse

Käitumisreeglid laevas

Eckerö Line´i esimeseks prioriteediks on inimeste ohutuse ja turvalisuse tagamine reisi ajal. Seetõttu tuleb kõigil reisijatel järgida Eckerö Line´i poolt kehtestatud ohutuseeskirju ja ettekirjutusi. Laeva turvameestele on vastavalt meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevale määrusele antud laeva kapteni poolt volitus tagada kord pardal.

1. Eckerö Line´i personal jätab endale õiguse saata laevast lähtesadamas või sihtsadamas välja reisijad, kes on tarbinud alkoholi, on narkootiliste ainete mõju all või kes käituvad häirivalt ning ohustavad kaasreisijaid.

2. Tugevas joobes, narkootiliste ainete mõju all või kaasreisijaid muul viisil häirivad reisijad võidakse laeva turvameeste poolt paigutada laeva arestikambrisse.

3. Rangelt on keelatud laeva turva-, häire- ja ohutusseadmete pahatahtlik kahjustamine, rikkumine või nende põhjuseta aktiveerimine. Eelnimetatud rikkumisest teavitatakse politseid ja reisija antakse sihtsadamas üle politseile.

4. Laeva üldruumides ja kajutites on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud kohtades. Reegli rikkumise eest tuleb maksta trahvi. Keelatud on lahtise tule kasutamine laeval (teha tuld ja põletada küünlaid jne).

5. Reisija poolt tekitatud vandalismi tagajärgedest laeval, mida kahju tekitaja ei soovi kohapeal korvata antakse teada politseile.

6. Vargusjuhtumitest teavitatakse alati politseid. Alaealiste puhul võetakse lisaks politseile ühendust ka vanemate või eestkostjatega.

7. Noorterühma rühmajuht vastutab laevas oma rühma liikmete tegevuse ning nende poolt laevafirma kehtestatud turvaeeskirjade täitmise eest. Probleemolukordades tuleb rühmajuhil teha koostööd laeva personaliga järgides nende poolt antavaid juhiseid.

8. Kogu laeva peetakse teenindavaks alaks. Laeva kaasa toodud või Eckerö Marketist ostetud alkohoolsete jookide tarbimine laeva avalikes kohtades on keelatud. Lubatud on tarbida alkohoolseid jooke, mis on ostetud laeva restoranist ja baarist. Reegli rikkumine võib kaasa tuua alkohoolsete jookide konfiskeerimise.

9. Turvalisuse ja kaasreisijate heaolu nimel ei ole lubatud magada avalikes kohtades laeva pardal, restorani, baari ja kohviku aladel ning laevakoridorides. Reisijad, kes soovivad reisi ajal puhata peavad ostma endale kajutikoha.

10. Narkootiliste ainete omamine või tarbimine laeval on keelatud. Reisijad, kelle valdusest on leitud narkootilisi aineid saadetakse laevast välja esimeses sadamas.

11. Oma audioseadmete kuulamine ilma kõrvaklappideta kajutite vahetus läheduses on keelatud. Laevafirma esindajal on õigus muusikaseadmed ajutiselt konfiskeerida.

12. Kajutite vahetus läheduses kaasreisijaid häiriv isik kaotab õiguse kasutada tema kasutuses olevat kajutit, samuti võidakse isikul paluda kajutite piirkonnast lahkuda.

13. Kaasreisijate ja laeva personali pildistamine on keelatud.

14. Reisijatel on kohustus esitada oma isikut tõendav dokument kui seda teha palutakse.

15. Reisijatel on keelatud tegeleda pardal loterii ega muu müügitegevusega, korraldada korjandusi, tegeleda poliitiliste või usulise propagandadega, va. juhul, kui see on varem Eckerö Line´iga kooskõlastatud.

Algusesse