Andmeid töödeldakse, palun oota...

Andmeid töödeldakse, palun oota...

|

Reisitingimused

pariskunta 490x200

Veotingimused
Reisi broneerimine ja väljaostmine
Vanusepiirangud
Reisidokument ja viisa
Piletite registreerimine laevalepääsuks
Reisija kohustused
Tervislik seisund
Reisi annulleerimine
Leitud esemed
Lemmikloomad
Tagasiside kliendilt
Ohtlikud ained
Terminalid
Laeva infopunkt
Reisides autoga
Käitumisreeglid laevas

Kokkuvõte reisijate ja pagasi üldistest veotingimustest.

Vedaja on veoteenust osutav laevafirma, Eckerö Line Ab Oy. Reisija ei saa loovutada oma piletiga kaasnevaid õigusi kellelegi teisele. Isikutel, kes on soetanud pileti läbi kolmandate isikute, on õigus piletile, samas kehtivad neile antud reisitingimused. Kui vedaja või mõni tema vastutusel olija on süüdi mingis eksituses või hooletuses, on ta kohustatud korvama reisija surma või vigastustega tekitatud kahju või reisija pagasile tekitatud kahju. Sama kehtib ka kahju korral, mis on tekkinud reisija või tema pagasi hilinemisega.

Vedaja ei ole kohustatud kompenseerima raha, väärtpabereid, kunstiteoseid ega muid väärtuslikke esemeid, kui ta ei ole võtnud seda enda säilitada. Kui vedaja vastutus leiab asjakohast kinnitust, on see piiritletud Soome mereseadusega.

Vedaja veaks ega hooletuseks ei loeta:

reisija isiklikku ja hilinemisega seonduvat kahju enne reisija saabumist laevale ja pärast tema maale astumist; käsipagasi, sh. ka sõidukis ja selle peal veetava pagasi kaotust, hilinemist või kahjustada saamist enne reisija saabumist laevale ja pärast tema maale astumist;

Kaotust, hilinemist või kahju, mis on tekkinud teise laevaomaniku veokorra ajal juhtunud sündmuse läbi, kui on kokku lepitud või selgesti eeldatud, et kogu veo või teatud osa sellest teostab keegi teine eelnevalt nimetatud laevaperemees kui siin mainitud vedaja. Sama kehtib ka juhtumite puhul, kus reisijal on õigus kasutada mõne teise vedaja teenuseid.

Vedajal on õigus teostada vedu mõne muu kui teadaandes mainitud või piletile märgitud alusega ning ilma ette teatamata teha muudatusi sõiduplaanis või muuta marsruuti.

Turvalisuse tagamise eesmärgil on keelatud järgmiste ohtlike ainete vedu reisijate pagasis:

pommid, laskemoon (spordi ja jahi tarbeks kasutatav laskemoon on lubatud eritingimustes), ilutulestiku- ja valgusraketid, gaasid (põlevad, põlematud ja mürgised), põlevad vedelikud (bensiin, süütamisvedelik, kütteaine jne), põlevad tahked ained (tuletikud ja kergesti süttivad ained), happelised ained (nagu valgendusained ja vesinik), mürgid, radioaktiivsed ained, söövitavad ained (happed, elavhõbe, leelis, akud), muud keelatud ained (magnetilised ained, ärritavad ained)

Eelnevalt mainitud määrused ei puuduta isiklikke hügieenivahendeid, ravimeid ja suitsetamist puudutavaid tooteid, samuti alkohoolseid jooke.

Algusesse

Reisi broneerimine ja väljaostmine

Veebipood

Eckerö Line veebipoes saab broneerida piiratud valikus laevapileteid ja paketihinnaga tooteid. Reisi eest saab tasuda kodulehe kaudu läbi valikus olevate internetipankade või krediitkaardiga. Sama päeva väljumistele broneerimine online kaudu suletakse 3 tundi enne reisi algust. Eelnevalt tasutud broneeringutelt ei arvestata tagantjärele allahindlust.

Müüja andmed

Registri andmed

Müügiteenindus

Telefoni teel on võimalik broneerida kõiki Eckerö Line´i pakutavaid reisiteenuseid. Telefoni teel tehtud broneeringute eest on võimalik tasuda:

  • e-postiga saadetava arve alusel, kui reisini on vähemalt 2 nädalat (maksetähtaja ületanud tasumata broneeringud annulleeritakse)
  • krediitkaardiga telefoni teel (kohustuslik juhul, kui väljumiseni on vähem kui nädal)
  • Eckerö Line´i kassas Tallinna Reisisadama A-terminalis hiljemalt 7 päeva enne reisi või broneeringu tegemise päeval
  • Eckerö Line´i pileteid müüvas reisibüroos.

NB! Teie telefonikõne võidakse lindistada kvaliteedi kontrolli ja teeninduse parendamise eesmärgil. Eckerö Line jätab endale õiguse muuta sõidugraafikut ja hinnakirja.

Piletimüügikohad

Reisisadama A-terminal Sadama 25-2, Tallinn 10111 või reisibürood üle Eesti.

Algusesse

Laevapilet

Reisi maksumus peab olema tasutud vähemalt 7 päeva enne reisi algust. Kui reisini on jäänud vähem kui 7 päeva, tuleb reisi maksumus tasuda broneerimisel, interneti teel broneerides oma internetipanga vahendusel, telefoni teel broneerides krediitkaardiga. Laevapilet on kehtiv vaid sellel märgitud kuupäeval/ kuupäevadel.

Kuupäeva muutusest tingitud võimalik hinnavahe tuleb tasuda kliendil. Kaotatud pileti asemele tuleb osta uus pilet. Soovitame reisikindlustust, mis hüvitab kahjud ka kadunud pileti puhul. Laevapiletil olevat kuupäeva võib muuta ühe korra, hiljemalt 24 tundi enne reisi algust, kõige rohkem 90 päevase erinevusega algsest reisikuupäevast. Kui reisija ei kasuta edasi-tagasi piletit sellel märgitud kuupäeval, siis annulleeritakse reisi esimene suund, tagasisõidu pilet jääb kehtivaks. Erandiks on hotellireisid, kruiisid ja erihinnaga piletid, mille reeglid näevad ette edasi-tagasi sõitu. Maksmata broneeringute puhul annulleeritakse kogu broneering kui minek jääb kasutamata.

Hinna- ja sõiduplaani muutused

Interneti leheküljel olevad hinnad ja tingimused puudutavad Eestist ostetud reise. Laevafirma jätab endale õiguse hindade ja sõiduplaani muutmiseks, ilma sellest ette teatamata. Firma ei korva kliendile võimalike muutuste tekitatud lisakulutusi, kui muutused on tingitud ilmastikust või teistest nö. force majeure – põhjustest.

Allahindlused

Ainult üks allahindlus broneeringu/inimese kohta.

Maksevahenditena toimivad Tallinna piletikassas: sularaha (ainult EURO), Eesti pangakaardid ning Visa, Eurocard, Mastercard, Diners ja American Express krediitkaardid. Kiibiga kaarti saab kasutada ainult juhul, kui kaardi omanik teab kaardi PIN koodi.

Isikuandmed

Kõigilt reisijatelt nõutakse broneeringut tehes järgnevaid andmeid: ees- ja perekonnanimi, kodakondsus, sünniaeg (päev, kuu, aasta), sugu, e-posti aadress ja kontakttelefon (mobiil). Viimased on vajalikud broneeringu kinnitamiseks ja vajadusel reisija informeerimiseks eriolukordadest, mida tehakse esmajoones SMS-i teel. Laevafirma ei kompenseeri lisakulutusi, mis reisijal võivad tekkida seoses sõidugraafiku muutusega või muude eriolukordadega kui reisija ei ole andnud laevafirmale oma kontaktandmeid.

Sõidukite andmed

Reisijateveoks ettenähtud sõiduki broneerimisel tuleb teatada järgnevad andmed: sõiduki registreerimise number, sõiduki täpsed mõõdud (pikkus ja kõrgus) ja kliendiandmed. Vajadusel peab klient sõiduki broneerimisel teatama ka sõiduki täismassi.

Reisi broneerivalt isikult võib lisaks reisijaandmetele paluda järgnevaid kontaktandmeid: aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Andmed sisestatakse ja salvestatakse Eckerö Line broneerimissüsteemi. Sõidukid on vastavalt kõrgusele ja pikkusele jagatud erinevatesse hinnakategooriatesse. Broneerimisel palume seda kindlasti arvestada. Vale kategooria broneerimisel ei ole võimalik autole kohta garanteerida. Auto broneeringud peavad olema välja ostetud vähemalt 7 päeva enne reisi.

Algusesse

Vanusepiirangud

Üksik reisija

Päevakruiis

Vanusepiirang kõikidel väljumistel on 18 aastat. Alla 18-aastased võivad reisida vaid vanema või hooldaja poolt kirjalikult volitatud vähemalt 22-aastase järelvaataja seltsis. NB! maksimum 10 alla 18-aastast reisijat ühe järelvaataja kohta. Üle 20 reisijaga rühm peab nimetama ühe vähemalt 22 aasta vanuse isiku, kes vastutab kõigi alaealiste eest. Kirjalikke volitusi kontrollitakse laevale minekul. Laevale ei pääse ilma nõuetekohaselt täidetud volituseta. Aktsepteeritakse vaid Eckerö Line´i omi, korrektselt täidetud volitusi.

Erandina lubatakse päevakruiisile lapsi vanuses 16-17 a juhul kui vanema poolt on täidetud Üksi reisiva 16-17 a noore reisimisluba (vt. blankett). Kiri esitatakse laevale registreerimisel ja ilma selleta noori üksi laeva ei lubata.

Liinireisija

Eelpool nimetatud vanusepiirangud kehtivad ka üksikreisijatele liinireisidel. 16-17 aastane alaealine võib liinireisile minna juhul, kui tema hooldaja/hooldajaks määratud isik saab vajadusel teda väljumissadamas saata ja sihtsadamas vastu võtta. Kirjalikke volitusi kontrollitakse laevale minekul. Laevale ei pääse ilma nõuetekohaselt täidetud volituseta. Aktsepteeritakse vaid Eckerö Line´i omi, korrektselt täidetud volitusi.

Hotelli- ja valmisreisid

Vanusepiirang kõikidel väljumistel on 18 aastat. Alla 18-aastased võivad reisida vaid vanema või hooldaja poolt kirjalikult volitatud vähemalt 22 aastase järelvaataja seltsis. NB! maksimum 10 alla 18-aastast reisijat ühe järelvaataja kohta. Üle 20 reisijaga rühm peab nimetama ühe vähemalt 22 aasta vanuse isiku, kes vastutab kõigi alaealiste eest. Kirjalikke volitusi kontrollitakse laevale minekul. Laevale ei pääse ilma nõuetekohaselt täidetud volituseta. Aktsepteeritakse vaid Eckerö Line´i omi, korrektselt täidetud volitusi.

Alaealise reisija saatja volitus

Üksi reisiva 16-17 a. noore reisimisluba

Rühmad

Alla 18 a. laste rühma peab saatma vähemalt 1 täiskasvanu iga 10 lapse kohta. Saatja peab olema vähemalt 22 aastane ning ta peab oma vastutust rühma eest kirjalikult kinnitama. Alla 18 a. lastel peab lisaks olema kaasas kirjalik volitus oma vanemalt. Aktsepteeritakse vaid Eckerö Line´i saatja ja rühmasaatja volituse blankette.

Rühmasaatja volitus

Reisidokument ja viisa

Reisidokumendiks on Eesti kodanikele pass ja ID kaart, teiste riikide kodanikel vastavate riikide poolt kehtestatud reisidokumendid. Viisat vajavatele reisijatele ei müüda laevapiletit enne viisa kontrollimist. Alla 16 a. reisijal peab olema kas oma pass või ID kaart. Iga reisija vastutab isiklikult kõigi vajalike reisidokumentide olemasolu, kehtivuse ja õigsuse eest. Laevafirma ei tagasta piletiraha puudulike reisidokumentide (viisa puudumise) tõttu ärajäänud reisi eest.

Algusesse

Piletite registreerimine laevalepääsuks

Klienditeenindajal on õigus piletite registreerimisel küsida kõigi reisijate reisidokumente. Internetist broneeritud ja makstud reisi pardakaardid saab broneeringunumbri esitamisel. Kaotatud pardakaardi väljastamise eest tuleb reisijal tasuda 10.- EUR. Vaata ka reisija kohustused.

Autopiletite registreerimine

Autodega reisijad sõidavad piletite registreerimiseks otse A-terminali auto check-ini.
Autopiletite registreerimine algab 2 tundi enne laeva väljumist. Sõidukiga reisijatel tuleb olla auto check-in´is hiljemalt 1 tund enne laeva graafikujärgset väljumist. Kui auto saabub pileti registreerimisele peale nimetatud aega, on Eckerö Line'l õigus annulleerida autopilet ja paigaldada auto ootejärjekorda. Autopiletite registreerimine lõpetatakse 30 min enne laeva graafikujärgset väljumist. Hiljem saabuvaid reisijaid ja sõidukeid enam laevale ei lasta.
Juhul, kui pileti registreerimisel selgub, et sõiduki mõõdud ületavad broneeringus näidatud mõõtmeid, on reisija kohustatud tasuma hinnavahe. Broneeritust suuremad sõidukid pääsevad laeva tingimusel, et autotekil on vabu kohti. Sõidukiga reisimisel peavad olema kaasas: mootorsõiduki registreerimistunnistus (originaal), riigi tunnusmärk ja rahvusvaheline sõidukikindlustus.

Reisija piletite registreerimine

Reisijate piletite registreerimine algab 2 tundi enne laeva väljumist. Piletimüük, laevale registreerimine ja laevale pääs sõidukiteta reisijatele lõpeb 30 minutit enne laeva graafikujärgset väljumist.

Pileti saab pardakaardi vastu vahetada kuni 7 päeva enne reisi Helsingis Lääneterminal T2-s ning Tallinnas A-terminalis. Registreeritud piletit ei ole võimalik enam muuta ega tühistada. Kui broneering sisaldab autot, siis saab piletit registreerida ainult väljasõidu päeval laevale minnes.

Enne laevale pääsu tuleb reisija pilet registreerida (check-in) ja saada pardakaardid.

Reisijad, kes on pardakaardi saanud broneeringu kinnituse lisalehel, saavad sellel oleva QR-koodi pardakaartide kontrollis esitada kas välja trükituna või avatuna mobiilseadmes.

Meie terminalides (A-terminal ja Länsisatama) on võimalik pardale registreerida ka iseteeninduskioskites. Selleks vajate broneeringu numbrit.

Pardakaardile on märgitud reisija nimi, reisiaeg ja sihtkoht. Pardakaart on kehtiv vaid kaardil märgitud väljumisel.

Nii Lääneterminal T2-s, kui ka A-terminalis on kasutusel automaatväravad. Nende kasutamiseks:

  • Järjekorra puhul oota kuni eelmine reisija on läbinud värava
  • Aseta pilet QR-koodilugeja alla tekstiga ülespoole
  • Rohelise tule süttides mine läbi värava
  • Kui reisid koos lapsega, siis registreeri esimesena tema pilet ja suuna ta läbi väravate. Seejärel järgne ise.

Algusesse

Reisija kohustused

Reisijad peavad turvalisuse ja korra säilitamiseks järgima laevafirma sisekorraeeskirju ja laeva kapteni antavaid korraldusi. Laevafirma esindajad jätavad endale õiguse keelduda vedamast reisijat, kes võib olla ohtlik ja häirida teisi reisijaid, iseennast ja laeva turvalisust. Laevafirma esindajatel on õigus keelata pääs laevale isikutel, kes on alkoholi- või narkojoobes, kes käituvad häirivalt või ähvardavalt. Jahivarustusest ja muudest relvadest tuleb teatada piletite registreerimisel ja need tuleb anda hoiule laeva turvakappi.

Algusesse

Ohutus/Turvalisus

Reisijatel palutakse tutvuda laeva ohutusnõuetega. Need on saadaval laeva infos ja kajutites. Eckerö Line turvalisuse juhtimissüsteem on Soome merevõimude sertifitseeritud. Süsteem täidab rahvusvahelise turvalisuse koodi, ISPS-koodi nõuded.

Ohutus/Turvalisus autotekil

Autotekil viibimine reisi ajal on keelatud. Suitsetamine ja lahtise tule tegemine autotekil on keelatud. Haagissuvilate gaasiballoonide ventiilid peavad olema suletud reisi ajaks. Ohtlikuks tunnistatud ainete (nt. gaasid, plahvatusained, süttivad ja söövitavad vedelikud) veol on laevas kehtestatud piirangud.

Algusesse

Tervislik seisund, rasedus, liikumispuue

Reisijad, kelle tervislik seisund ja reisimise suutlikus on haiguse tõttu vähenenud, peavad enne reisi broneerimist saama arstilt kinnituse, et tervislikel põhjustel takistusi reisimiseks ei ole. Me ei soovita reisimist raseduse lõpp-perioodil. Liikumispuudega reisija peab arvestama merereisil esinevate piirangutega ja võimalike hädaolukorrast seatud nõudmistega. Kui liikumispuudega reisija vajab teise inimese abi, tuleb tal endal hoolitseda selle eest, et reisil oleks kaasas teda abistav inimene. Abistaja peab aitama teda piletite registreerimisel, laevale minnes ja sealt väljudes ning kogu reisi vältel. Kui inimese reisimise suutlikus on eespool mainitud põhjustel vähenenud, tuleb sellest teatada reisi broneerides. Lisaks sellele tuleb laevale saabudes teavitada laeva informatsiooni vajalikest isiku- ja kajutiandmetest. Laeva kaptenil on turvalisuse tagamiseks otsustusõigus reisi teostumise ja abilise käitumise osas.

Kokkuvõte meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest

Algusesse

Reisi annulleerimistingimused

Üksikreisijad ja sõiduvahendid liinireisil või päevakruiisil

100% pileti maksumusest tagastatakse kui reis annulleeritakse vähemalt 7 päeva enne broneeritud väljasõitu. Kui annulleerimine toimub 6 päeva kuni 24 tundi enne väljasõitu, siis tagastatakse 50% pileti maksumusest või lükatakse reis edasi, kuid mitte rohkem kui 3 kuu võrra. Pileti maksumust ei tagastata kui annulleerimine toimub vähem kui 24 tundi enne broneeritud väljasõitu.
Raha tagastatakse vaid juhul, kui broneeringut ei ole eelnevalt muudetud. Reisi maksumust ei tagastata kui reis jääb ära reisidokumentide (näiteks passi, viisa) puudumise või nende puuduliku vormistuse tõttu.

Eckerö Line jätab endale õiguse tühistada broneering kui selle eest ei ole maksetähtajaks tasutud.

Rühmad

100% reisi maksumusest tagastatakse kui reis annulleeritakse vähemalt 28 päeva enne broneeritud väljasõitu. Kui annulleerimisest teatatakse 27-22 päeva enne planeeritud väljasõitu tagastatakse reisi maksumusest 75%, 21-8 päeva korral 50%, 7-2 päeva korral 25% ja kui planeeritud väljasõiduni on jäänud vähem kui 48 tundi, siis reisi maksumust annulleerimise puhul ei tagastata. Eckerö Line jätab endale õiguse tühistada broneering kui selle eest pole tasutud maksutähtaja möödudes. Annulleerimata kohti ei hüvitata. Reisi maksumust ei tagastata kui reis jääb ära reisidokumentide (näiteks passi, viisa) puudumise või nende puuduliku vormistuse tõttu.

Hotellipaketid

100% pileti maksumusest tagastatakse kui reis annulleeritakse vähemalt 14 päeva enne väljasõitu. Kui annulleerimine toimub 14 - 2 päeva enne väljasõitu, siis tagastatakse 50% pileti maksumusest. Hilisemal annulleerimisel tuleb tasuda kogu reisi maksumus.

Algusesse

Leitud esemed

Reisijate poolt Eckerö Line ruumidesse ja laevadele unustatud esemed toimetatakse leidmise korral Helsingi Leiubüroosse, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsingi. Avatud tööpäevadel 10-18 ja laupäeval 10-14. Vt. www. loytotavara.net


Lemmikloomad

Koerad ja kassid on Eckerö Line laeval teretulnud. Lemmiklooma pilet on tasuta kuid kohustuslik on kas broneerida vastav lemmikloomade kajut või jätta loom autosse. Lemmikloomi ei tohi kaasa võtta laeva üldkasutatavatesse ruumidesse. Laevatekil reisib lemmikloom omaniku vastutusel, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et reisi ajal autotekile ei pääse. Autotekil võib temperatuur suvekuudel olla loomale ohtlikult kõrge. Lemmikloomade kohtade arv on piiratud. Lemmiklooma pileti ja kaasneva kajuti saab broneerida kas telefoni või e-posti teel.

Algusesse

Tagasiside kliendilt

Võimalike pretensioonide korral reisi ajal palume koheselt kontakteeruda laeva informatsiooniga. Võimalikud kompensatsiooninõuded palutakse saata kahe kuu jooksul postiga aadressil Eckerö Line Ab OY, Sadama 25-2, Tallinn 10111 või e-postiga aadressile This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algusesse

Ohtlikud ained

Turvalisuse tagamise eesmärgil on keelatud järgmiste ohtlike ainete vedu reisijate pagasis: pommid, laskemoon (spordi ja jahi tarbeks kasutatav laskemoon on lubatud eritingimustel), ilutulestiku- ja valgusraketid, gaasid (põlevad, põlematud ja mürgised), põlevad vedelikud (bensiin, süütevedelik, kütteaine jne), põlevad tahked ained (tuletikud ja kergesti süttivad ained), happelised ained (nagu valgendusained ja vesinik), mürgid, radioaktiivsed ained, söövitavad ained (happed, elavhõbe, leelis, akud), muud keelatud ained (magnetilised ained, ärritavad ained)

Eelnevalt mainitud määrused ei puuduta isikliku hügieeni vahendeid, ravimeid ja suitsetamist puudutavaid tooteid, samuti alkohoolseid jooke.

Algusesse

Terminalid

Lääneterminal T2, Helsingi

Aadress Tyynenmerenkatu 14, 00220, Helsinki. Terminal on avatud 6.00-22.30. Eckerö Line kassa asub terminali esimesel korrusel. Rühmadele on eraldi check-in punkt. Sõidukite pileteid registreeritakse ainult terminali taga olevates eraldi check- in punktides. Sadamale lähenedes jälgige viitavaid liiklusmärke.

Linnatransport

Terminali T2 eest viivad kesklinna ja raudteejaama trammid nr. 6T ja 7. Lisainfot leiab www.hsl.fi lehelt.

Reisisadam A-terminal, Tallinn

Aadress Sadama 25-2 Tallinn 10111.

Eckerö Line kassa asub ja laevale registreerimine toimub terminali esimesel korrusel.

Sõidukite registreerimine laevale toimub A terminali tagaküljel asetsevates check-in punktides. Tuleb arvestada, et pileti registreerimine ei taga kohest laevalepääsu ja oodata tuleb veel ka laeva kõrval kail.

Linnatransport

Terminali eest väljub buss nr. 2 mis viib kesklinna Viru keskuse juurde ja sealt edasi Lennujaama. Terminali ees on ka taksopeatus.

Algusesse

Laeva infopunkt

MS Finlandia infopunkt asub laeva 6-ndal tekil. Pöörduge laeva infopunkti reisi puudutavate probleemide ja küsimustega.

Krediit- ja pangakaardid

Laeval ja Eckerö Line piletimüügipunktides Helsingis saab maksmiseks kasutada järgmisi kaarte: Visa, Eurocard, Mastercard, Visa Electron, Diners Club International, American Express ja Soome pangakaardid.

Tallinna kassas kehtivad Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro, Visa Electron, Diners Club International ja American Express.

Algusesse

Reisides autoga

Autokoha broneerimine

Sõidukid on jaotatud pikkuse ja kõrguse järgi kolme erinevasse hinnakategooriasse. NB! Koorem järelkärul või auto katusel mõjutab kõrguse arvestamist. Näiteks suusaboks katusel arvestatakse auto tegelikule kõrgusele lisaks. Enne broneerimist täpsustage sõiduki tegelik pikkus, kõrgus ja laius, sest valesti broneeritud sõiduki eest tuleb tasuda lisamaks ning võib juhtuda, et broneeritust suurem sõiduk ei mahu laeva. Kaubaveoks mõeldud üle 3500 kg kaaluvate sõidukite piletid broneeritakse kaubavedude osakonna kaudu.

Broneerimisel tuleb teada ka auto registrinumbrit. Soovitame autokoha broneerida varakult. Broneeringud peavad olema välja ostetud vähemalt 7 päeva enne reisi. Maksetähtaja ületanud tasumata broneeringud annulleeritakse.

Pukseerimisvajadusega sõidukite broneeringud tuleb vormistada alati klienditeeninduse kaudu (telefoni või emaili teel)

Volitus

Kui autojuht ei ole sõiduki omanikuna või kasutajana märgitud sõiduki tehnilisse passi, siis peab juhil kaasas olema notariaalne volitus, mis tõestab autojuhi õigust selle sõidukiga piiri ületada ja seda kasutada ka välismaal. Kirjalikku nõusolekut ei pea olema, kui omanik või registreerimistunnistusele kasutajana kantud isik on kaassõitja.

Algusesse

Käitumisreeglid laevas

Eckerö Line´i esimeseks prioriteediks on inimeste ohutuse ja turvalisuse tagamine reisi ajal. Seetõttu tuleb kõigil reisijatel järgida Eckerö Line´i poolt kehtestatud ohutuseeskirju ja ettekirjutusi. Laeva turvameestele on vastavalt meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevale määrusele antud laeva kapteni poolt volitus tagada kord pardal.

1. Eckerö Line´i personal jätab endale õiguse saata laevast lähtesadamas või sihtsadamas välja reisijad, kes on tarbinud alkoholi, on narkootiliste ainete mõju all või kes käituvad häirivalt ning ohustavad kaasreisijaid.

2. Tugevas joobes, narkootiliste ainete mõju all või kaasreisijaid muul viisil häirivad reisijad võidakse laeva turvameeste poolt paigutada laeva arestikambrisse.

3. Rangelt on keelatud laeva turva-, häire- ja ohutusseadmete pahatahtlik kahjustamine, rikkumine või nende põhjuseta aktiveerimine. Eelnimetatud rikkumisest teavitatakse politseid ning reisija antakse sihtsadamas üle politseile.

4. Laeva üldruumides ja kajutites on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud kohtades. Reegli rikkumise eest tuleb maksta trahvi. Keelatud on lahtise tule kasutamine laeval (teha tuld ja põletada küünlaid jne).

5. Reisija poolt tekitatud vandalismi tagajärgedest laeval, mida kahju tekitaja ei soovi kohapeal korvata antakse teada politseile.

6. Vargusjuhtumitest teavitatakse alati politseid. Alaealiste puhul võetakse lisaks politseile ühendust ka vanemate või eestkostjatega.

7. Noorterühma rühmajuht vastutab laevas oma rühma liikmete tegevuse ning nende poolt laevafirma kehtestatud turvaeeskirjade täitmise eest. Probleemolukordades tuleb rühmajuhil teha koostööd laeva personaliga järgides nende poolt antavaid juhiseid.

8. Kogu laeva peetakse teenindavaks alaks. Laeva kaasa toodud või Eckerö Marketist ostetud alkohoolsete jookide tarbimine laeva avalikes kohtades on keelatud. Lubatud on tarbida alkohoolseid jooke, mis on ostetud laeva restoranist ja baarist. Reegli rikkumine võib kaasa tuua alkohoolsete jookide konfiskeerimise.

9. Turvalisuse ja kaasreisijate heaolu nimel ei ole lubatud magada avalikes kohtades laeva pardal, restorani, baari ja kohviku aladel ning laevakoridorides. Reisijatel, kes soovivad reisi ajal puhata tuleb osta endale kajutikoht.

10. Narkootiliste ainete omamine või tarbimine laeval on keelatud. Reisijad, kelle valdusest on leitud narkootilisi aineid saadetakse laevast välja esimeses sadamas.

11. Oma audioseadmete kuulamine ilma kõrvaklappideta kajutite vahetus läheduses on keelatud. Laevafirma esindajal on õigus muusikaseadmed ajutiselt konfiskeerida.

12. Kajutite vahetus läheduses kaasreisijaid häiriv isik kaotab õiguse kasutada tema kasutuses olevat kajutit, samuti võidakse isikul paluda kajutite piirkonnast lahkuda.

13. Kaasreisijate ja laeva personali pildistamine on keelatud.

14. Reisijatel on kohustus esitada oma isikut tõendav dokument kui seda teha palutakse.

15. Reisijatel on keelatud tegeleda pardal loterii ega muu müügitegevusega, korraldada korjandusi, tegeleda poliitiliste või usulise propagandadega, va. juhul, kui see on varem Eckerö Line´iga kooskõlastatud.

Algusesse