Keskkond ja vastutus

Läänemeri, selle saared ja rannad on meie kodu. Meie eesmärk on looduskeskkonda oma tegevusega võimalikult vähe koormata. Püüdleme selle poole, et Eckerö's oleks keskkonnatöö igapäevase töö loomulik osa. Igal meie organisatsioonil on kohustus püstitatud keskkonnaalaseid eesmärke aktiivselt järgida ja arendada.
Kogu Eckerö Grupp, kaasa arvatud Eckerö Line, on sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 keskkonnastandardile. Järgime oma tegevuses kehtivaid keskkonnaalaseid eeskirju ning Lloyd Quality Assurance'i väljastatud vastavustõend tagab pideva arendustöö keskkonnakoormuse vähendamiseks.
Eckerö Line töötab pidevalt välja uusi menetlusi ja toimimisviise laevadelt pärit heitmete ja jäätmete käsitlemiseks.

Arendame keskkonnasõbralikke toimimisviise

 • Laevakütuse kulutuse vähendamiseks on tehtud mitmeid tehnilisi arengu hankeid.
 • Finlandiale on paigaldatud uued, Gadlab Oy poolt välja töötatud pea- ja abimootorite soojusenergiat salvestavad heitgaasikatlad.
 • Optimeeritakse laeva sõidukiirust.
 • Jäätmed lähevad taaskasutusse.
 • Toiduainete kasutust jälgitakse ja äraviskamist vähendatakse pidevalt.

Sisseostmine

Laeva restoranide jaoks vajalike toorainete sisseostmisel eelistame peamiselt lähipiirkonnas toodetud toiduaineid.
Pooldame sisseostmisel neid tootjaid, kes pakuvad keskkonnamärgisega tooteid ja/või kes ise aktiivselt osalevad keskkonnakaitsealases tegevuses.

Lisaks:

 • Meie kalatooted tulevad keskonnasõbralikelt tootjatelt, kes kasutavad oma töös jätkusuutlikke meetodeid. Eelistame MSC- / ASC sertifikaadiga tooteid.
 • Liha ja lihatooted tulevad keskkonnasõbralikelt soome tootjatelt.
 • Piimatoodete puhul eelistame Soomest pärit tooraineid ja teeme koostööd Soome toidutööstuse ettevõtetega.
 • Kasutame peamiselt Soomes küpsetatud gluteenivabasid tooteid.
 • Laeval kasutatakse soomemaist Meira kohvi - Kulta Katriina Luomu.
 • Meie toiduainete hulgitarnija on lubanud loobuda täielikult puurikanade munadest aastaks 2025.

Õhuheitmed

Laeva ja selle masinate energiatõhusus ning kütuse kvaliteet on õhusaaste vähendamisel olulised tegurid. Vääveloksiididest (SOx) tingitud saaste vähendamiseks kasutavad Finlandia peamootor, abimootorid ning katlad eriti madala väävlisisaldusega kütust (< 0,1% S) vastavalt vastavatele Euroopa direktiividele.

MS Finlandia järgib lisaks CLEAN SHIP standardi keskkonnakaitsealaseid eesmärke. CLEAN SHIPi ehitustehniliste määruste sihiks on takistada avariiolukordades heitmete jõudmist õhku ja merevette.

Finlandiale on paigaldatud uued, modifitseeritud sõukruvid, mis aitavad säästa kütust, vähendada laeva vibratsiooni ning seeläbi parandada reisijate mugavust.
Finlandiale paigaldati lisaks uued, pea- ja abimootorite soojusenergiat salvestavad heitgaasikatlad. Salvestatud energiat kasutatakse laevaruumide soojana hoidmiseks.
90% laeva kohtvalgustitest on asendatud energiasäästlike LED-valgustitega.

Jäätmekäsitlus

Kõigil meie reisi- ja kaubalaevadel sorteeritakse kõik tegevusest tulenevad jäätmed. Jäätmeid tekib nii reisijate ruumides kui ka seoses laeva kasutamisega. Muidugi toimub prügisorteerimine lisaks ka meie maapealsetes tegevuskohtades – autorendifirmas, sadamaettevõtetes, kontorites ja ladudes.

MS Finlandial sorteeritakse jäätmed vastavalt järgmisele liigitusele:

 • Põletamisele kuuluvad jäätmed
 • Paberijäätmed
 • Klaasijäätmed
 • Biojäätmed
 • Alumiiniumist joogipurgid
 • Vanametall ja probleemsed jäätmed
 • Praadimisrasv
 • Plastjäätmed
 • Keskkonnaohtlikud jäätmed
 • Kasutatud mootoriõli
 • Heitvesi (nn hall ja must vesi)
 • Puhtam vesi

Puhtam vesi

Laeval on suletud heitveesüsteem ning heitvesi lossitakse alati maismaal asuvasse veepuhastusjaama.
Laeval tekib peamiselt kahte tüüpi heitvett. Niinimetatud hall vesi koosneb duššidest ja pesuruumidest pärit kasutatud veest ja must vesi tualettidest pärit veest. Võimalikult kõrge puhastustaseme saavutamiseks pumpame kogu heitvee maismaal asuvasse kohalikku veepuhastusjaama, kus see ümber töödeldakse. Seetõttu ei koorma meie laevadelt pärit heitvee fosfori- ja BOD7-sisaldus Läänemerd.

Kemikaalid

Osaleme pidevalt arendustöös, mille eesmärk on kemikaalide ja keemiliste ühendite asendamine keskkonnasõbralikumate alternatiividega.

Praegusel ajal ei kasuta me laevateki puhtana hoidmiseks enam mürgiseid tinaühendeid sisaldavaid kruntvärve. Puhastame tekki regulaarselt harjadega ja seetõttu on vähenenud nii laeva kütusekulu kui ka heitmete määr.

Energia säästmine

 • MS Finlandia energiasäästlikkust on pidevalt eesmärgipäraselt parandatud.
  Kasutusele on võetud erinevaid tehnilisi uuendusi, näiteks Gadcooler süsteem, mis kogub laeva mootorite töötamisel tekkivat soojusenergiat ja kasutab seda suvekuudel jahutussüsteemis.
 • Energiakulutuse vähendamise/optimeerimise eesmärgil on laeva mootorite jahutamiseks kasutatavatele merevee pumpadele paigaldatud spetsiaalsed andurid.
 • Koosolekute saalides on kasutusel CO2-mõõturitega konditsioneer, mis aitab säästa energiat ning ühtlasi tagab pideva värske õhu olemasolu ruumides.